Bodo okoljska bremena Cinkarne Celje v rokah sedanjih ali bodočih lastnikov?


cinkarna2Po pisanju Dela je minilo več kot teden dni, ko so ministrstvu za okolje in prostor zastavili vprašanje, ali ustavitev postopka morebitnega nastanka okoljske škode na podlagi skrbnega okoljskega pregleda družbe Environ pomeni, da sedanjim ali bodočim lastnikom Cinkarne Celje ne bo treba sanirati tudi drugih okoljskih bremen, nastalih pred letom 2008.

Seveda je potrebno opozoriti, da gre za onesnaženost na več ravneh na območju Celjske kotline (skoraj vsa je čezmerno onesnažena) kot posledica delovanja vse celjske industrije. Omenjeno ministrstvo je ugotovilo, da so industrijski odpadki na območju cinkarne in njenih odlagališčih, nastali pred leta 2008, noveliranim zakonom o varstvu okolja. Posledično je ministrstvo ustavilo ugotavljanja morebitne okoljske škode.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je že leta 2013 napovedalo sprejetje odloka o sanaciji Celjske kotline, sanacijski postopki pa naj bi se začeli leto kasneje 2014, a do tega ni prišlo. Predstavnik Civilnih iniciativ Celja Boris Šuštar za Delo namiguje, da bo država po odločitvi, da škode v Cinkarni ne bo ugotavljala, poskušala tudi druga stara bremena onesnaženega Celja prevaliti na lokalno skupnost.

Ob tem letijo očitki, da se Mestna občina Celje vrsto let na celjske okoljske probleme ni ustrezno odzivala. V letošnjem letu pa je mestni svet sklenil, naj vlada zagotovi finančne vire. Vlada bi po mnenju predstavnikov MOC morala sprejeti predpis za sanacijo Celjske kotline, kupca Cinkarne pa zavezati k ohranitvi in nadaljevanju okoljsko vzdržne proizvodnje na Celjskem. Vse do takrat pa bo občina nasprotovala prodaji Cinkarne, v kateri ima država 40-odstotno lastništvo.

Več v Delu.

kornelija-polsi-klik