Celjski mestni svetniki potrdili proračun ter predloge za podelitev priznanj Mestne občine Celje za leto 2011


Na torkovi seji so mestni svetniki odločali o letošnjem občinskem proračunu, ki je bil po prvem branju deležen kritik in pripomb glede načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev. Na seji so sklenili, da bo za obnovo slednjih namenjenih 1,4 milijona evrov, kar je za kar milijon evrov več, kot so sprva načrtovali.

Več denarja bodo namenili tudi perečim problemom, kot so sanacije plazov, reševanje stanovanjske problematike in gasilcem. Sanacijam plazov bodo namenili dodatnih 400.000 evrov, podjetju Nepremičnine pa bo občina namenila 300.000 evrov, kar bi naj pripomoglo k povečanju števila stanovanj, končno pa bodo tudi celjski gasilci dobili 60.000 evrov. Sicer pa je Bojan Šrot na seji izpostavil zadolženost celjske občine na prebivalca, ki bi naj bila v primerjavi z ljubljansko kar šestkrat manjša. Proračunski primanjkljaj kljub vsemu znaša 3,2 milijona evrov, zmanjšali pa bi ga naj na račun okoljskih dajatev, dobička javnih podjetij in z odprodajo stavbnih zemljišč.

Mestni svetniki so na seji obravnavali tudi predloge za podelitev priznanj Mestne občine Celje za leto 2011. Soglasno so sprejeli sklep, da zlati celjski grb prejme Vasilije Ćetković – Vasko (za življenjski kiparski opus in korpus monumentalne spomeniške plastike, ki sta z izjemno ustvarjalno močjo zaznamovala slovenski in mednarodni likovni prostor).

Srebrni celjski grb prejmeta Elektrosignal, d.o.o. (za šestdesetletno vpetost v rast in razvoj Celja ter sodelovanje pri izgradnji velikih in pomembnejših okoljsko – komunalnih projektov doma in v tujini) in dr. Dragica Žvar (za ustvarjalno, pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju glasbe in zborovskega petja ter širjenje glasbene in pevske kulture med številnimi generacijami).

Bronaste celjske grbe pa prejmejo Ludvik Lončar (za vztrajnost in odločnost ter uspešnost pri premagovanju ovir na uspešni poti podjetnika), Mojca Majcen (za izjemno delo v preteklih letih, za odlično glavno vlogo v predstavi Dama s kamelijami ter kot spodbudo za nadaljnje ustvarjanje), Lučka Počkaj (za vrhunske igralske kreacije na odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje, kjer kot dramska igralka z občudovanja vrednim angažmajem prispeva k njegovemu vzponu) in Društvo za ustvarjalnost Filter (za ohranjanje in oživljanje urbane kulture v Celju, uspešno upravljanje Mestnega kina Metropol ter za inovativne projekte, s katerimi prispeva h kulturni podobi Celja in s tem njegovi prepoznavnosti doma in v tujini).

Vsem nagrajenkam in nagrajencem je župan Bojan Šrot čestital in se jim zahvalil za njihovo ustvarjalno in plodno leto. Slovesna podelitev priznanj bo 11. aprila 2011, na osrednji prireditvi ob prazniku Mestne občine Celje.