Cinkarna Celje bo po predlogu SDH izplačala za dobre 3 milijone več dividend


V torek je bila izpeljana izredna skupščina delničarjev Cinkarne Celje, ki je odločala o delitvi bilančnega dobička iz leta 2022, ki je znašal 25 milijonov evrov. Lani tega dobička niso razdelili, da je lahko družba obdržala državno pomoč za omilitev energetske krize.

Na podlagi predloga Slovenskega državnega holdinga, ki ima v lasti dobrih 25 odstotkov delnic, je bil sprejet sklep, da bodo za dividende namenili 3,20 evra bruto na delnico.

Izplačali jih bodo 23. februarja. Uprava je sicer predlagala izplačilo 2,77 evra bruto na delnico, za kar bi namenili 21,65 milijona evrov namesto 25 milijonov, kot bo treba izplačati v kratkem. 3,3 milijona bi tako po predlogu ostalo nerazporejenih.

Vseslovensko združenje malih delničarjev je predlagalo, da bi izplačilo dividend preložili in ga izvedli skupaj z izplačilom dividend za leto 2023, s čimer bi se izognili dvojnim stroškom izplačila, ki bremenijo manjše vlagatelje, ki ji je 2.600. Stroški, ki jih obračunavajo borzno-posredniške družbe po njihovem pogosto dosegajo velik del ali kar celoto prejete dividende.

Na skupščini so bili zastopani lastniki 52,35 % delnic.

V letu 2022 je imela Cinkarna Celje prihodke v višini 253 milijonov evrov, kar je 55 milijonov več kot leto prej. Kolektiv je zaposloval 776 ljudi in je ustvaril 43,4 milijonov evrov čistega dobička.