Delovna mesta v Celju z okolico: pralec, mizar, učitelj, inženir, …


Razmere na trgu so počitniško umirjene. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo skoraj 490 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Thermana d. d., družba dobrega počutja iz Laškega zaposli zdravstvenega tehnika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 07.

Celjske mesnine, d. o. o., v Celju zaposlijo upravljavca strojev in naprav za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 07.

EMO – orodjarna proizvodna družba, d. o. o., iz Celja zaposli operaterja CNC stroja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 07.

Avtohiša Škorjanec, podjetje za prodajo avtomobilov in rezervnih delov, d. o. o., iz Levca zaposli pralca vozil za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 07.

Avto Celeia, družba za prodajo motornih vozil, d. o. o., iz Celja zaposli avtomehanika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 31. 07.

G&G Trans mednarodni transport, d. o. o., iz Celja zaposli voznika kombiniranega vozila za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 08.

Hermi, proizvodnja, trgovina, storitve, d. o. o., iz Celja zaposli proizvodnega delavca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 05. 08.

Magles, proizvodnja pohištva, d. o. o., iz Arclina zaposli več mizarjev oz. operaterjev strojev ter operaterjev robne lepilke za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 19. 09.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Osnovna šola Glazija iz Celja zaposli učitelja razrednega pouka (tehnika) za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 27. 07.

Elektro Celje OVI, obnovljivi viri in inženiring, d. o. o., iz Šempetra zaposli inženirja projektanta II za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 08.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

MKK ultra, montaža kovinskih konstrukcij, d. o. o., iz Dobrepolja zaposli varilca MIG MAG za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 07.

Jelenov greben PTC, proizvodne, gostinske, turistične in trgovske storitve, d. o. o., iz Olimja zaposli konzervirko marmelad, sokov in destilatov, trgovca ter slaščičarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 31. 07.

Meja kmetijsko podjetje Šentjur, d. d., zaposli traktorista za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 08.

Vilkograd, nizke gradnje, d. o. o., iz Zlateč pri Šentjurju zaposli strojnika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 08.

Prevoz blaga in okrepčevalnica Milan Obrez, s. p., iz Prevorja zaposli voznika tovornjaka v mednarodnem prometu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 08.

Šola vožnje Kos, Jasmina Jančič, s. p., iz Rogaške Slatine zaposli učitelja vožnje/predpisov za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 20. 08.

Osmica gostinstvo in storitve, d. o. o., iz Šentjurja zaposli picopeka za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 20. 08.

Montaža industrijskih strojev in naprav, KB Mont, Kristijan Bratuša, s. p., iz Zgornje Kostrivnice zaposli ključavničarja/monterja ter monterja prezračevanja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 19. 09.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

MPi gradnje, gradbeno in investicijsko podjetje, d. o. o., iz Šentjurja zaposli gradbenega delovodjo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 28. 07.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah zaposli vodjo IV – vodjo tehničnih služb za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 07.