Delovna mesta v Celju z okolico: vzdrževalec, šepetalec, tehnolog, prodajalec, …


Razmere na trgu dela so zopet v pozitivnem trendu. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo 400 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Celjske mesnine zaposlijo vzdrževalca strojev in naprav ter vzdrževalca energetskih naprav za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 04.

Storitve z lahko in težko gradbeno mehanizacijo Hrovat Klemen Hrovat, s. p., iz Prožinske vasi zaposli voznika tovornega vozila za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 04.

Slovensko ljudsko gledališče Celje zaposli šepetalca V za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 01. 05.

Pro Petka, trgovina s pisarniškim materialom, d. o. o., iz Celja zaposli prodajalca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 05.

Maksim trgovsko in storitveno podjetje, d. o. o., iz Celja zaposli vzdrževalca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 05. 05.

Kmetijska zadruga Celje, z. o. o., zaposli poslovodjo v kmetijsko tehnični trgovini za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 15. 05.

Atlas trading trgovina in storitve, d. o. o., iz Vojnika zaposli serviserja ogrevalnih in hladilnih naprav za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 22. 05.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Okrožno državno tožilstvo v Celju zaposli višjega pravosodnega svetovalca (PDI) za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 04.

Cinkarna metalurško-kemična industrija Celje, d. d., zaposli samostojnega tehnologa – elektro področje PE vzdrževanje in energetika ter samostojnega tehnologa v tehnološki pripravi vzdrževanja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 04.

New Flame, spletna trgovina, d. o. o., iz Celja zaposli specialista za digitalni marketing za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 05. 05.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah zaposli kuharja IV ali V za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 04.

Okrožno sodišče v Šentjurju zaposli pravosodnega sodelavca – sodniškega pomočnika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 04.

Žalujka, podjetje za storitve in trgovino, d. o. o., iz Dramelj zaposli vodjo pogrebne dejavnosti za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 01. 05.

Kamnoseštvo S&M, kamnoseštvo, trgovina in storitve, d. o. o., iz Spodnjega Sečova zaposli šoferja hiapa naprav za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 02. 05.

Depona trgovina in posredništvo, d. o. o., iz Dekmance zaposli delavca za naklad, razklad in izdelavo palet za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 05. 05.

Montaža stavbnega pohištva Rocky, Rok Simončič, s. p., iz Bezovja pri Šentjurju zaposli monterja stavbnega pohištva za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 06. 05.

Dom starejših Šentjur zaposli strežnika II za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 07. 05.

Rimas-Heč, gradbeništvo in storitve, d. o. o., v Podplatu zaposli natakarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 21. 05.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

AMS Meding, d. o. o., iz Trnovca pri Dramljah zaposli prodajnega referenta za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 04.

Zdravilišče Rogaška-zdravstvo, d. o. o., zaposli diplomirano medicinsko sestro za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 20. 05.