Elektro Celje delničarjem razdelil 80 odstotkov dobička


Delničarji Elektro Celja so na današnji skupščini potrdili nasprotni predlog, da se od trimilijonskega lanskega bilančnega dobička za dividende nameni 2,5 milijona. To znese nekaj več kot 10 centov bruto na delnico podjetja. Preostanek bilančnega dobička v višini 446.624 evrov pa je razporejen v druge rezerve dobička, poročajo na spletni strani Finance.

Skupščina je obenem soglašala z izčlenitvijo dela premoženja, ki se nanaša na dejavnost nakupa in prodaje električne energije, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, kot prenosne družbe. Ob tem so delničarji sprejeli tudi akt o ustanovitvi novonastale družbe Elektro Celje Energija, prav tako poročajo na spletni strani Finance.

Več si lahko preberete na spletni stani Finance.