Kako hitro rastejo celjska podjetja glede na druga v Sloveniji

22. 11. 2017 20:27

V Savinjski regiji, ki je na ravni države po deležu hitro rastočih podjetij v zlati sredini, izstopa Mestna občina Celje. Tukaj jih sicer ni največ hitro rastočimi podjetij v regiji, a tista, ki so, praviloma rastejo najhitreje.

Kljub temu pa Celje že 12 let ni prejelo prestižne nagrade Zlata gazela. To je nazadnje leta 2005 uspelo Engrotušu.

Pred časom smo na Celje.info že podrobneje pisali o posameznih najhitreje rastočih celjskih podjetjih. Tokrat pa predstavljamo podatke o tem, kam se Celjska regija v kategoriji hitrorastočih podjetij uvršča glede na preostalo Slovenijo.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je tudi letos, na podlagi javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pripravila podatke o slovenskih hitro rastočih podjetjih za obdobje 2012-2016.

V raziskavo je bilo vključenih 124.490 poslovnih subjektov. Izmed teh je bilo za hitro rastoča podjetja spoznanih 6.150 podjetij. Med slednjimi je takšnih, ki ohranjajo hitro rast iz preteklih let, 488.

V obdobju 2012-2016 so hitrorastoča podjetja v Sloveniji predstavljala 4,9 % vseh gospodarskih subjektov, kar je največ do sedaj. V primerjavi z obdobjem 2011-2015 jih je 745 oziroma za 0,7 odstotne točke več. Ta podjetja so zaposlovala več kot petino vseh delavcev v državi (117.407) in dosegla 20,8 milijard evrov čistih prihodkov od prodaje.

Kako se glede na Slovenijo odreže Savinjska regija?

Število hitro rastočih podjetij je daleč največje v Osrednjeslovenski regiji, kjer premorejo kar 2.150 hitrorastočih podjetij, kar je 35,0 % vseh podjetij v regiji. Sledi ji Podravska regija s 759, kar je 12,3 % vseh podjetij v regiji, na tretjem mestu pa je že Savinjska regija s 682 od skupno 6.150 hitrorastočih podjetij v Sloveniji. Delež hitro rastočih podjetij v Savinjski regiji je torej 11,1 %. Skupno je v Savinjski regiji 13.770 podjetij. 5 % (682 podjetij) od teh je torej hitrorastočih, kar je nad slovenskim povprečjem.

slovenija-ajpes-hitrorastoca-regije
Delež hitrorastočih podjetij po regijah. Temnejša je rdeča barva, večji je delež hitrorastočih podjetij. (vir: Ajpes)

Delež hitrorastočih podjetij v Mestni občini Celje je 4,13 % oziroma 28 gospodarskih subjektov, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 4,9 %.

Število hitrorastočih podjetij torej ni zelo visoko, je pa pri tem zanimiv naslednji podatek. Na letošnjo lestvico 100 najhitreje rastočih podjetij Savinjsko-zasavske regije, ki je podlaga za izbor zlatih gazel, se je uvrstilo kar 24 hitrorastočih celjskih podjetij. Celje tako že nekaj časa drži regijski primat na lestvici 100 najhitreje rastočih, a temu navkljub se že kar nekaj let ni veselilo zlate gazele. Zadnji, ki je med celjskimi podjetji prejel to prestižno nagrado je bil leta 2005 Engrotuš, ki pa se že nekaj let bori z velikimi težavami.

najhitrejerastoca-obcine-ajpes
Delež hitrorastočih podjetij po občinah. Temnejša je modra barva, večji je delež hitrorastočih podjetij. (vir: Ajpes)

 

Savinjsko-zasavska regija je po številu prejetih zlatih gazel od leta 2001 najuspešnejša. V dosedanjih 17-ih izborih je kipec zlate gazele prejelo kar sedem podjetij. Tudi letošnje je pripadlo naši regiji. Zlata gazela je namreč postal žalski Tehnos.

Katere so najpogostejše panoge hitro rastočih podjetij

Na rangu države so najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij, ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih, podjetja iz predelovalne dejavnosti. V tej dejavnosti je v letu 2016 delovalo 1.696 oziroma 27,6 % hitro rastočih podjetij, ki so zaposlovala skoraj polovico (47 %) vseh delavcev in ustvarila 8,7 milijard evrov prihodkov od prodaje.

Druga najmočnejša panoga je Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. S to dejavnostjo se ukvarja 1.386 oziroma 22,5 % hitrorastočih podjetij.

Na tretjem mestu je dejavnost promet in skladiščenje. Teh podjetij je 758 oziroma 12,3 %. Sledijo podjetja s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, ki jih je 684 oziroma 11,1 % in podjetja s področja gradbeništva. S to dejavnostjo se ukvarja 581 oziroma 9,4 % vseh hirorastočih podjetij.

Od vseh slovenskih hitrorastočih podjetij je kar 4.871 oziroma 79,2 % mikro podjetij, 881 oziroma 14,33 % pa je majhnih podjetij. Srednjih je 522 oziroma 5,22 %, velikih podjetij pa zgolj 77 oziroma 1,25 %, kar je razumljivo, saj lahko manjša podjetja, ravno zaradi svoje majhnosti, lažje dosegajo hitro rast.

B.S.

pralnica-celje-polsi-klik

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
161 queries in 1,279 seconds.