Preračun napovedanega davka na nepremičnine: koliko bomo plačevali v Celju


Vlada usklajuje še zadnje detajle predloga zakona o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil dosedanje plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, davka od premoženja in pristojbine za uporabo gozdnih cest.

Novi zakon naj bi predvidoma začel veljati 1. 1. 2020.

Ali bo za davek na nepremičnine potrebno odšteti več ali manj od sedanjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, bo odvisno predvsem od tega, koliko znaša vrednost nepremičnine v javnem registru nepremičnin. Za poslovne objekte pa bo odločilna tudi dejavnost, lokacija, čas obratovanja in velikost objekta.

Vlada načrtuje, da bi davek na nepremičnine stopil v veljavo z začetkom leta 2020. Osnutek zakona predvideva naslednje stopnje na posplošene tržne vrednosti nepremičnine (vzeta bo vrednost nepremičnine vsakega 1. januarja v letu). Stopnje se lahko v času do uskladitve še spremenijo:

    • hiše in stanovanja 0,1 odstotek
    • poslovne in druge stavbe, industrijski prostori ter stavbna zemljišča 0,6 odstotka
    • kmetijska zemljišča 0,15 odstotka
    • gozdna zemljišča 0,07 odstotka

Bomo za davek na nepremičnine plačevali več ali manj kot za sedanje nadomestilo?

Do sedaj je veljalo, da se je za nepremičnine letno plačevalo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Višina nadomestila je bila izračunana po naslednji formuli: število točk, ki jih občina določi za posamezno vrsto nepremičnine x število kvadratnih metrov x vrednjost ene točke

Po novem se bo davek na nepremičnine plačeval glede na vrednost nepremičnine določene v javnem registru. Bo torej z uvedbo davka potrebno plačevati več ali manj? Odgovor je enostave. Odvisno od tega, na kakšno vrednost je nepremičnina ocenjena v javnem registru nepremičnin. Za poslovne objekte pa tudi odvisno od dejavnosti, lokacije, časa obratovanja in velikosti objekta.

Za lažjo predstavo vam spodaj ponujamo nekaj primerov za občino Celje:

Ena točka v občini stane 0,000927234 € mesečno oz. 0,0111 € na letni ravni.

Stanovanjski objekt (hiša): 

Stanovanjski objekt s tlorisom v izmeri 148 kvadratnih metrov v Celju, ki je po javno dostopnih podatkih vreden 147 tisoč evrov.

Nadomestilo: 90 točk (upoštevaje, da je objekt popolnoma komunalno urejen) x 148 kvadratnih metrov x 0,0111 € = 148 €

Davek: 147 €

Poslovni objekt:

Poslovni objekt s tlorisom v izmeri 2.221 kvadratnih metrov v Celju, ki je po javno dostopnih podatkih vreden 1,87 mio evrov.

Nadomestilo: 246 točk x 2.221 kvadratnih metrov x 0,0111 € = 6.065 €

Davek: 11.244 €

Kmetijsko zemljišča:

Kmetijsko zemljišče v izmeri 1.916 kvadratnih metrov v Medlogu, ki je po javno dostopnih podatkih vredno 4.600 evrov.

Davek: 6,9 €

Gozd:

Gozd v izmeri 53.373 kvadratnih metrov v Celju, ki je po javno dostopnih podatkih vreden 12.300 evrov.

Davek: 8,61 €

*zgoraj navedene nepremičnine so naključno izbrane iz javnega registra nepremičnin

B.S.