Katera podjetja s Celjskega bodo letos svojim zaposlenim izplačala božičnico


Marsikdo vsakoletne božično-novoletne praznike z veseljem pričakuje tudi zaradi obetajoče se nagrade za uspešno opravljeno delo v minulem letu, katere delodajalci po navadi izplačujejo v obliki božičnice, trinajste plače oz. nagrade za delovno uspešnost.

Na Celje.info smo se tako tudi letos ozrli na lestvico največjih in najbolj dobičkonosnih podjetij na Celjskem in lestvico  najbogatejših posameznikov s Celjskega, ter pri uvrščenih poizvedovali, ali nameravajo ob koncu leta zaposlenim izplačati božičnico/trinajsto plačo/nagrado za delovno uspešnost in kakšna bo višina le-te. Spodaj navajamo odgovore podjetij, ki so se odzvala na naše poizvedovanje.

Cinkarna Celje d.d.: V podjetju Cinkarna Celje bodo letos izplačali božičnico, ki bo odvisna od poslovnega rezultata v letošnjem letu, višina le-te bo znana tekom meseca.


Unior d.d. Zreče: Družba UNIOR d.d. v letošnjem letu predvidoma ne bo izplačala nagrade za poslovno uspešnost.


Cetis d.d. Celje: V družbah CETIS d.d., CETIS-GRAF d.o.o., Celje in CETIS FLEX d.o.o. bodo v decembru vsem zaposlenim v vseh treh družbah izplačali del plače z naslova poslovne uspešnosti. Odločitev glede višine trenutno še ni znana.


Elektro Celje, d.d.: V podjetju letos ne načrtujejo izplačila božičnice ali trinajste plače, v kolikor pa bodo presegli načrtovane kazalnike uspešnosti, pa bodo zaposlenim izplačali nagrado za uspešnost v višini, kot je določena v kolektivni pogodbi.


Zlatarna Celje d.o.o.: Lani so v podjetju izplačali božičnico v vrednosti več kot 1000€, letos letni regres v vrednosti 2000€ ter še dodatne stimulacije skozi leto. Tudi letos bodo izplačali božičnico, vendar še višina te ni znana.


Hisense Gorenje Europe, d.o.o.: Tako kot vsako leto in kot je zapisano v kolektivni pogodbi, se o božičnici dogovorijo sredi decembra, zato podatki še niso znani.


Štore Steel d.o.o. Štore: V podjetniško kolektivno pogodbo je bilo pred več leti zapisano, da se delavcem decembra izplača nagrada za uspešno poslovanje. To pomeni, da se nagrada izplača v primeru uspešnega poslovanja. Letošnje leto so kljub turbulentnemu letu dosegli pozitiven poslovni izid, kar pomeni da bo nagrada izplačana. Ta predstavlja 15% čistega dobička in bo izplačana pred božičnimi prazniki.


VOC Celje d.o.o.: Tudi letos bodo v družbi VOC CELJE d.o.o. zaposlenim v zahvalo za njihov trud in doprinos družbi izplačali božičnico, ter jim prav tako omogočili dopust. S tem jim bodo polepšali božično novoletni čas in jim omogočili, da ta čarobni del lepa preživijo v krogu svojih družin.


BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje: Podjetje bo zaposlenim nagrado iz rezultatov poslovanja za leto 2022, katere višina znaša 1.067€ bruto, izplačalo 20 decembra.


Kovintrade d.o.o., Celje: V podjetju Kovintrade ves čas skrbijo za zadovoljstvo zaposlenih in glede na rezultate se nagrade za uspešnost izplačujejo skozi celo leto v skladu s pravilnikom. V skladu s preteklo prakso pa podjetje ob koncu leta izplača tudi nagrado za poslovno uspešnost, ki pa je odvisna od rezultatov poslovanja. Glede na dobro poslovanje v mesecih letošnjega leta bo o višini izplačila uprava odločala na redni seji v naslednjih dneh. Nagrada bo izplačana 22. decembra.


TEŠ d.o.o. Šoštanj: Iz podjetja so nam sporočili, da družbe skupine HSE božičnice ne izplačujejo. Glede poslovne uspešnosti za leto 2022 pa se s sindikati še pogajajo.


Steklarna Rogaška d.o.o. Rogaška Slatina: Iz podjetja so nam sporočili, da bodo zaposleni verjetno dobili nagrado ob koncu leta, vendar še ni določeno kdaj in koliko.


Jagros d.o.o. Rogaška Slatina: V podjetju dokončne odločitve še niso sprejeli, verjetno pa bodo enako kot lani, izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini 800€ bruto, ki jo običajno izplačujejo v januarju, po končanem poslovnem letu.

Vprašanja smo posredovali največjim in najbolj dobičkonosnim podjetjem na Celjskem, kakor tudi podjetjem posameznikov s Celjskega, ki so se letos znašli na lestvici Najbogatejših 100.

Na naše poizvedovanje se niso odzvala naslednja podjetja: Avtotehnika Celje d.o.o., Engrotuš d.o.o. Celje, Celjske mesnine d.o.o. Celje, Tastepoint d.o.o. Škofja vas (nekdanji Etol), A2S d.o.o. Celje, Inpos Celje d.o.o., Maksim d.o.o. Celje, Merkscha d.o.o. Celje, INEL, industrijska elektronika, d.o.o. Celje, Odelo d.o.o. Prebold, GTG plin d.o.o. Celje, KLS Ljubno d.o.o., BISOL Group d.o.o. Prebold, EHO d.o.o. Žalec, Aplast d.o.o. Žalec, Zagožen d.o.o. Žalec, Oplast d.o.o. Slovenske Konjice.

D. K. Foto: Pixabay