Kdo je dobavitelj nadomestne oskrbe s plinom v Celju


Energetika Celje, ki je konec septembra napovedala, da s 1. novembrom 2022 ukinja dejavnost dobave zemeljskega plina, je pred dnevi sporočila, da bo vsem odjemalcem, ki še niso zamenjali dobavitelja, oskrbo s plinom nudila tudi v novembru. Ob tem so pozvali, naj si odjemalci nove dobavitelje priskrbijo čim prej.

Agencija za energijo je sedaj za vsak posamezen distribucijski sistem določila dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom, ki bo poskrbel, da zaščiteni odjemalci, tudi če si ne bodo sami priskrbeli novega dobavitelja, ne bodo ostali brez plina.

Nadomestna oskrba s plinom bo zagotovljena do konca avgusta 2024. V Mestni občini Celje je za dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom določeno podjetje GEN-i.

Dobavitelje nadomestne oskrbe zemeljskega plina po distribucijskih sistemih najdete v spodnji razpredelnici ali tukaj.

Agencija za energijo je po septembrskem sprejetju zakona, ki ureja zagotavljanje nadomestne oskrbe s plinom, v ponedeljek pripravila seznam dobaviteljev, ki bodo v posameznih distribucijskih sistemih zagotavljali nadomestno oskrbo s plinom.

Do nadomestne oskrbe s plinom so upravičeni gospodinjski odjemalec, mali poslovni odjemalec, skupni gospodinjski odjemalec in zaščiteni odjemalec, ki so priključeni na distribucijski sistem in jim je prenehala veljavnost pogodbe o dobavi plina zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, ali če iz drugega razloga dobavitelj izgubi status člana bilančne sheme, pri čemer mora o tem dejstvu nosilec bilančne skupine obvestiti operaterja prenosnega sistema. Za drugi razlog se šteje izbris člana bilančne sheme iz sodnega registra, izrečena prepoved opravljanja dejavnosti članu bilančne sheme, izdaja inšpekcijske odločbe, s katero se članu bilančne sheme onemogoči delovanje na trgu s plinom, sporazumna razveza ali odstop od bilančne pogodbe oziroma pogodbe o izravnavi, pojasnjujejo na Agenciji za energijo.

Dodajajo, da operater distribucijskega sistema za odjemalce, ki so upravičeni do nadomestne oskrbe nemudoma, ko dosedanjemu dobavitelju preneha status člana v bilančni shemi, brez prestopnih rokov zagotovi dobavitelja nadomestne oskrbe, o čemer nemudoma seznani tudi dobavitelja nadomestne oskrbe.

Zakon, ki ureja nadomestno oskrbo s plinom sprejet septembra

Državni zbor je 13. 9. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini, ki na novo ureja institut nadomestne oskrbe. Odjemalci plina, ki bodo upravičeni do nadomestne oskrbe, bodo v primeru, ko bo njihov dobavitelj prenehal izvajati dejavnost dobave, avtomatsko preusmerjeni k dobavitelju nadomestne oskrbe.

Dobavitelje nadomestne oskrbe glede na distribucijsko območje oziroma lokalno skupnost določi Agencija za energijo ob upoštevanju naslednjih kriterijev: delež na maloprodajnem trgu, prodaja plina upravičenim odjemalcem za nadomestno oskrbo in prodaja plina tem odjemalcem na območju več distribucijskih sistemov.

B.S., foto: pixabay