Nova zaposlitvena priložnost v Celju! Energetika Celje zaposli strojnika na objektu toplarne

Energetika Celje, zaradi povečanega obsega dela, v svoj kolektiv vabi novega sodelavca. Zaposlijo: STROJNIKA m/ž

 

Kaj nudijo:

 • delo na sodobnem objektu termične obdelave odpadkov,
 • delo v turnusu, 2 dni dnevni, 2 dni nočni, 4 dni prosto,
 • možnost zaposlitve za nedoločen čas,
 • urejen kolektiv.

Minimalni pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • stopnja-raven izobrazbe: IV. stopnja izobrazbe elektro ali strojne smeri,
 • poklic: elektrikar, elektromehanik, strojni mehanik, ključavničar in drugi poklici srednje poklicne izobrazbe elektro ali strojne smeri,
  alternativa: mehatronik, strojni tehnik, elektrotehnik
 • delovne izkušnje: 3 leta na enakih ali podobnih delih,
 • tekoče razumevanje, govorjenje in pisanje v slovenskem jeziku,
 • vozniški izpit B kategorije, splošna zdravstvena sposobnost (zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika).

Kaj pričakujejo od kandidatov?

 • poznavanje tehnike in tehnologije za proizvodni energetski obrat, računalniškega sistema centralnega nadzornega sistema, osnove predpisov in internih pravil iz tehničnega okoljevarstvenega področja dela in ekologije.

Kratka vsebina dela:

 • nadzorovanje, obratovanje in posluževanje vseh postrojev v obratu termične obdelave, skladno z obratovalnimi navodili, tehničnimi predpisi, varstvom okolja, vzdrževalnimi navodili in predpisi varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti,
 • vodenje obratovalnih dnevnikov, knjig periodičnih pregledov in posegov ter podajanje mesečnih poročil vodji,
 • izvajanje vzdrževalnih in remontnih del na postrojenju obrata in v priročni delavnici,
 • sprejemanje in oddajanje odpadkov, aditivov, ostale dobave, v skladu s tehničnimi predpisi in navodili.

Delovno razmerje bodo sklenili za določen čas 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja za nedoločen čas), ter za polni delovni čas. Delo je organizirano v turnusu. Delo se opravlja na objektu termične obdelave odpadkov.

Kako se prijavite?

Prošnjo z dokazili in življenjepisom, ter s podrobnim opisom delovnih izkušenj pošljite na:

 • [email protected],
 • sedež podjetja: Energetika Celje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje

Zadnji dan za oddajo vloge je: 18. 11. 2022

 

Naročnik: Energetika Celje, d.o.o.