Odobren kredit za Zavod KSSENA


Celjski mestni svetniki so sprejeli sklep o zadolžitvi Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), katere soustanoviteljica je poleg občin Velenje in Slovenj Gradec tudi Mestna občina Celje, in sicer za 210 tisoč evrov. S tem denarjem bodo založili sredstva za investicije v okviru projekta MOVE, ki ga že izvajajo in je sofinanciran s strani evropske skupnosti.

Zadolžitev Zavoda KSSENA je potrebna, da bi lahko kakovostno in pravočasno pripeljali projekt do konca. Vložena sredstva v projekt pa naj bi dobili vrnjena do konca leta 2012 ali v začetku leta 2013.

Projekt MOVE sodi v program čezmejnega sodelovanja Slovenije in Avstrije na področju energetike. Dolgoročno naj bi pripomogel k varovanju in trajnostnemu razvoju okolja.

Več si lahko preberete na spletnem portalu Večer.