Okoli 56 milijonov nepovratnih sredstev za razvoj Savinjske regije

23. 02. 2018 07:00

Razvojni svet Savinjske regije je 7. februarja na 9. redni seji Razvojnega Sveta Savinjske regije potrdil nabor regijskih projektov Savinjske regije, ki so se uvrstili v Dopolnitev Dogovora za razvoj regije – drugo povabilo, ki je bilo odprto do 15. februarja.

Skupna regijska kvota za Savinjsko regijo znaša okoli 56 milijonov evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, 13. novembra 2017 regije drugič povabilo k Dogovoru in objavilo Dopolnitev Dogovora za razvoj regije. Zaradi razpisnih pogojev so projekti morali izkazovati celovitost, zato vse občine žal niso morale kandidirati za razpisana sredstva.

Savinjska regija je v sodelovanju z območnimi razvojnimi agencijami in občinami glede na razpisne pogoje pripravila skupen nabor projektov, ki so skladni z razpisanimi prednostnimi naložbami. Gre za naslednje projekte: Mreže ekonomsko-poslovnih con Savinjske regije, Mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije, Vzpostavitev mreže kolesarskih poti in stez v Savinjski regiji za trajnostno mobilnost, protipoplavni ukrepi Savinjske regije, Čiščenje in odvajanje voda v Savinjski regiji in izboljšanje regionalne mobilnost v Savinjski regiji, znotraj katerih je pripravljenih 50 projektov v skupni vrednosti okoli 56 milijonov evrov sofinanciranja iz evropskih sredstev in državnega proračuna.

Postopek priprave nabora in načinu izbora projektov, ki se bodo financirali v okviru Dopolnitve Dogovora za razvoj regije sta na 9. redni seji Razvojnega sveta Savinjske regije predstavila Iva Zorenč, direktorica RASR in mag. Branko Kidrič, predsednik Razvojnega sveta. Vsi člani Razvojnega sveta so po razpravi predlog nabora projektov soglasno potrdili.

Vsi člani Razvojnega sveta Savinjske regije si prizadevajo, da bi postopki teritorialnega dialoga med regijo in pristojnimi ministrstvi stekli hitro in učinkovito, zato so sprejeli tudi sklep, da bi bil Dogovor s potrjenimi regijskimi projekti podpisan najkasneje v maju 2018.

RaSr

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
139 queries in 0,748 seconds.