OOZ Celje: delovno srečanje ob zaključku projektov za osnovnošolce

30. 11. 2016 12:00

Včeraj so na OOZ Celje predstavili rezultate ob zaključku projektov s podporo Mestne občine Celje, občin Dobrna, Štore in Vojnik, s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. Projekte so izvajali že deveto leto zapored.

Prioriteta: promocija karierne poti in spodbujanje inovativnosti med najmlajšimi

Na včerajšnjem zaključku so še enkrat več izpostavili soočanje s pomanjkanjem določenih poklicnih profilov, med katerimi so na prvem mestu obrtni in tehnične stroke. Vsled tega so si v projektih zadali nalogo promovirati karierne poti, spodbujati inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost že med najmlajšimi člani družbe.

Aktivnosti projekta so potekale vse leto 2016, sodelovali so člani obrtniki in podjetniki, ZRSZ OS Celje. Skupno so izvedli kar 43 dogodkov, pri katerih je sodelovalo 13 osnovnih šol ter preko 1000 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali so predavanja, predavanja z delavnicam, obiske podjetij in zelo obiskane okrogle mize z gosti – obrtniki in podjetniki.

zakljucek_projektov_ooz_celje_2016_2

Učence in njihove starše so seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.

Sodelujoče šole v projektih so imele možnost obiska Ulice obrti v okviru  Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, kar je večina šol izkoristila. i

OOZ Celje je že tretjič sodelovala na tej ulici s svojimi predstavniki in predstavila s projekt, ki ga izvaja pod okriljem Mestne občine Celje: Promocija poklicev, kariernih poti in podjetništva v celjskih osnovnih šolah za leto 2016.  Širši javnosti z utrinki aktivnosti projekta in izdelki učencev.

Delovno srečanje priložnost za pregled rezultatov in smernic za prihodnost 

Na OOZ Celje so sodelujoče v projektu podrobneje seznanili z rezultati in smernicami za prihodnost.
Na OOZ Celje so sodelujoče v projektu podrobneje seznanili z rezultati in smernicami za prihodnost.

Delovno srečanje vseh sodelujočih v projektu se je začelo s pozdravnimi besedami predsednika OOZ Celje Mirana Gracerja. Vodja projekta mag. Tatjana Štinek je obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in drugim povabljenim predstavila izvedene aktivnosti in dosežene rezultate projektov v letu 2016. Sekretarka OOZ Celje Martina Rečnik pa je v nadaljevanju podala izhodišča in pobude za nadaljnje sodelovanje.

Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili zadovoljstvo z udeležbo v aktivnostih projektov, podali so svoja mnenja in izpostavili, kako je pomembno sodelovanje šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom. Najpomembnejši se jim zdi prihod ljudi iz prakse v šolo, saj  učenci in starši pokažejo dosti več zanimanja za področje poklicev in podjetništva, če spregovorijo o tem ljudje iz gospodarstva.

Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, udeležene občine in osnovne šole ter predstavnica  ZRSZ OS Celje, so ob zaključku dogodka prejeli zahvalo.

Predsednik OOZ Celje Miran Gracer je ob zaključku dogodka sodelujočim pri projektih podelil zahvale.
Predsednik OOZ Celje Miran Gracer je ob zaključku dogodka sodelujočim pri projektih podelil zahvale.

Ob zaključku projektov so povedali naslednje:

Mag, Alenka Brod, direktorica Racio razvoj d.o.o., članica sekcije podjetnic in obrtnic OOZ Celje: “V tem projektu sodelujem letos prvič kot gostja okroglih miz. Srečanja omogočajo postavljanje konkretnih vprašanj in pridobivanje odgovorov, kar vsekakor olajša možnost izbire. Pred učenci in starši ni samo vprašanje, katero šolo izbrati, ampak kako se odločati, da bodo gradili na svoji zaposljivosti in pri tem vsekakor radi sodelujemo.”

Mag. Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava: “Večletni projekt Promocija poklicev za osnovnošolce se je v teh letih izkazal kot izjemno pomemben pristop pri ozaveščanju mladih o različnih poklicih, ki jih običajno premalo poznajo – še posebej deficitarne poklice. Kot ravnateljica ocenjujem, da je promocija poklicev v osnovni šoli nujno potrebna tako za učence kot tudi starše. Učenci dobijo neposredne informacije o poklicu, o veščinah, ki so potrebne za kakovostno opravljanje določenega poklica, spoznajo poklic od »blizu«, spoznajo uspešne podjetnike, ki opravljajo določen poklic, odkrivajo možnosti samostojne podjetniške poti in s tem večjo možnost zaposlitve. Izjemno koristno je tudi spoznavanje priložnosti in možnosti za vstop na trg dela ter spoznavanje realnega življenja.

Janko Trobiš, vodja sektorja za gospodarstvo, Mestna občina Celje:

“Mestna občina Celje je začela s sistematičnim seznanjanjem mladih s poklici, ki jih v lokalnem okolju primanjkuje. Ker se nanaša večina teh poklicev iz vrst poklicev, ki so iz obrtne in podjetniške sfere, je to zaupala Obrtno-podjetniški zbornici, izvajanje razvojnih programov pa se odvija v osnovnih šolah, kjer se že v rosnih letih oblikujejo načrti za poklicno prihodnost.” 

OOZ Celje informira, svetuje, izobražuje in izvaja predavanja ter delavnice

OOZ Celje že ves čas izvaja informiranja, svetovanja, e-vem postopke ter usposabljanja, izobraževanja, predavanja in delavnice. Glede na velik interes in udeležbo, so tovrstni dogodki za podjetja in potencialne podjetnike res potrebni.

Tematike se prilagojene ciljnim skupinam in   zajemajo vse od kako stopiti na lastno podjetniško pot, do varovanja poslovnih podatkov, prenosa podjetij, vpliva komunikacije na uspešnost poslovanja, do financ, davčne reforme ter pridobivanja finančnih sredstev.

Vir: OOZ Celje

foto: eH

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
150 queries in 0,701 seconds.