Po 7 letih Simbio viša ceno ravnanja z odpadki


S prvim majem bo družba Simbio nekoliko povišala ceno storitve ravnanja z odpadki. Podražitev je potrdil ustanoviteljev in skupščina štirih občin ustanoviteljic: Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. V ostalih občinah pa bodo predlog povišanja obravnavali občinski sveti.

Od 1. maja bodo uporabniki za 120-litrsko posodo plačevali 13,69 evrov namesto obstoječih 12,99. Tisti, ki imajo v storitev vključeno še rjavo posodo za biološke odpadke pa 21,40 evrov namesto trenutnih 19,60 v zimskem času oz. 29,11 evrov namestno 26,23 v poletnem času.

Uporabniki nadzemnic in podzemnic bodo novem plačevali 5,33 evrov na osebo namesto dosedanjih 4,96. V to ceno je vključena tudi storitev zbiranja in obdelave bioloških odpadkov.

S Simbia so sporočili, da so razlogi za povišanje v višjih stroških obdelave odpadkov zaradi višjih cen električne energije, stroškov dela, termične obdelave odpadkov in višje inflacije.

Nazadnje so se cene spremenile leta 2016.

B.R.