Poslovna cona Arnovski gozd se bo razširila za 11 hektarjev


V začetku meseca je bila na Občini Žalec podpisana pogodba za širitev PC Arnovski gozd. Gre za širitev poslovne cone na zahodni strani v izmeri okoli 11 hektarjev. Od tega bo za gradnjo novih poslovnih objektov namenjenih okoli 8,5 hektarjev.

Izvajalec projekta, ki bo na tem delu poslovne cone opravil gradbena dela za potrebno infrastrukturo, je podjetje Kit-ak iz Rogaške Slatine.

Skupna vrednost projekta po investicijskem načrtu je okoli 3 mio evrov, Občina Žalec pa pričakuje, da bo projekt sofinanciran s strani ministrstva za gospodarstvo na podlagi dogovora za razvoj regij v višini 1,9 mio evrov.

Andrej Kitak in župan Žalca Janko Kos ob podpisu pogodbe (foto: Občina Žalec)

S projektom bo Občina Žalec poskrbela za izgradnjo potrebne infrastrukture, kot je cestno, kanalizacijsko, vodovodno, elekro in telekomunikacijsko omrežje ter ostalo pripadajočo infrastrukturo.

Izvajalec del bo podjetje Kit-ak iz Rogaške Slatine, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Dela naj bi se začela julija letos, projekt pa naj bi bil zaključen do pomladi leta 2023, ko bo zgrajenih okoli 800 metrov cest ter vgrajena vsa komunalna oprema. Do leta 2026 naj bi bilo nato pozidanih že 60 % zazidljivih zemljišč v PC Arnovski gozd III. Občina Žalec ima z devetimi investitorji že podpisana pisma o nameri gradenj.

Zanimanje investitorjev za mesto v PC Arnovski gozd je zelo veliko. Gre namreč za atraktivno poslovno cono, ki je locirana skoraj natančno med Mariborom in Ljubljano, še večjo vrednost pa bo dobila s tretjo razvojno osjo, ki bo Savinjsko povezala s Koroško ter novim avtocestni priključekom v Arji vasi, o katerem smo že pisali tukaj.

V PC Arnovski gozd ima svoje poslovne prostore že vrsta podjetij, med drugim je oktobra 2019 tam svoje centralno skladišče odprl veletrgovec Lidl.

Iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so 26. 3. 2021 sporočili, da so odobrili evropska sredstva za projekt »Poslovna cona Arnovski gozd – širitev«. Za nekaj manj kot 3 milijone evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Žalec, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

B.S.