Skupina Cetis v prvem polletju z občutno višjimi prihodki in skoraj potrojenim dobičkom


Skupina Cetis, ki deluje na področju rešitev varnostnih in komercialnih tiskovin ter embalaže, je v prvem polletju prodala za 60,4 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je 61,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je v tem času dosegel 12,2 milijona evrov in je bil za 171,2 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, kaže nerevidirano poročilo prvega polletja 2022.

Odlični polletni poslovni rezultati gredo predvsem na račun povečanja prihodkov od izdelave varnostnih tiskovin (potni listi, osebne izkaznice, vozniška in prometna dovoljenja). Letos je med drugim poteklo kar okoli 126.000 osebnih izkaznic in 58.000 potnih listov.

Skupino Cetis sestavljajo: CETIS d.d. – matična družba, CETIS-ZG d.o.o., CETIS FLEX d.o.o., EGP d.o.o., 75 % delež NEOGRAF d.o.o., CETIS-GRAF d.o.o., CETIS, Empresa Grafica S.A.R.L., CETIS LIBERIA INC in 66 % delež CETIS MADAGASCAR SARL

Skupina Cetis je v prvi polovici leta 2022 prodala za 60,4 milijona evrov izdelkov in storitev, od tega predstavlja prodaja na domačem trgu 48 odstotkov. Prodaja izdelkov in storitev Skupine Cetis je bila za 61,7 odstotka višja kot v enakem obdobju lani, izhaja iz nerevidiranega polletnega poročila.

Skupina Cetis je v prvi polovici leta 2022 ustvarila 13 milijonov evrov dobička iz poslovanja, kar je 162 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 15,6 milijona evrov. Delež EBITDA v prihodkih od prodaje je znašal 25,8 odstotka.

Čisti dobiček Skupine Cetis je znašal 12,2 milijona evrov in je bil za 171,2 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Konec junija 2022 je bilo v Skupini Cetis 625 redno zaposlenih.

Matična družba letos skoraj že presegla celotno lansko leto

Nerevidirano polletno poročilo kaže tudi, da je matična družba Cetis Celje d.d. v prvem letošnjem polletju ustvarila 31,4 mio evrov prihodkov od prodaje, kar je več kot dvakrat več kot v istem obdobju lansko leto, ko je družba ustvarila 14,1 mio evrov. V prvem letošnjem polletju je ustvarila tudi 9,9 mio evrov čistega dobička, kar je več kot trikrat več kot v enakem obdobju lani, ko je družba ustvarila 2,7 mio evrov čistega dobička. Ob koncu leta se lahko tako Cetis Celje obeta rekordno poslovno leto.

Cetis Celje je sicer v celotnem lanskem letu 2021 ustvarila za 31,9 mio evrov celotnih prihodkov oz. skoraj 2 mio evrov manj kot leto pred tem in 3,6 mio evri čistega dobička oz. več kot milijon evrov manj kot leto pred tem. Cetis Celje je tako le za malenkost zgrešil prvo deseterico največjih in najbolj dobičkonosnih podjetij na Celjskem v letu 2021. Katera so to, smo objavili v prispevku tukaj. V letu 2021 so zaposlovali 216 ljudi (kar 79 manj kot leta 2020). Ti so v povprečju prejemali 1.877 evrov bruto plače oz. 362 evrov več kot leto prej. Kazalnik EBITDA je bil lani 8,8 mio evrov in se je glede na leto prej povečal za skoraj milijon evrov. Bonitetna ocena podjetja je 10, kar pomeni odličen poslovni subjekt.

B.S.