Mednarodno priznanje Cetisovi osebni izkaznici


Na mednarodni konferenci s področja tehnične dovršenosti uradnih identifikacijskih dokumentov v Združenih arabskih emiratih je komisija strokovnjakov s področja varnostnih tiskovin in identifikacijskih dokumentov slovenski osebni izkaznici podelila nagrado najboljše nove nacionalne osebne izkaznice za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda.

Nova osebna izkaznica predstavlja skupen dosežek Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za javno upravo in pogodbenega proizvajalca Cetis d.d. iz Celja.

Medtem, ko je imela stara osebna izkaznica 14 izpostavljenih varnostnih elementov, nove osebne izkaznice zagotavljajo 34 varnostnih elementov.

Ti vključujejo tudi čip in fotografijo, ustvarjeno s tremi različnimi tehnikami, ter prozorno okno, v katerem sta poleg fotografije prikazani začetnici imena in priimka posameznika. V zgornjem levem kotu je dodana zastava EU z dvočrkovno oznako za Slovenijo. Varnostni elementi so vključeni v varnostni dizajn kot premišljen del zgodbe.

Državljani lahko z novo osebno izkaznico trenutno potujejo v 42 držav.

Vse osebne izkaznice vsebujejo tudi oznako za čip in kodo QR (črtna koda v obliki abstraktnega črno-belega diagrama). Koda QR ne vsebuje zapisa osebnih podatkov, temveč omogoča preverjanje veljavnosti osebne izkaznice prek portala e-Uprava, kar povečuje pravno varnost.

Da se osebna izkaznica na vlogo državljana personalizira in vstavi v kuverto za pošiljanje, je treba izvesti 51 faz postopka.

Na dan 6. marca 2022 je imelo veljavno osebno izkaznico 1.839.439 državljanov. V Sloveniji so nove biometrične osebne izkaznice začeli izdajati lanskega marca. Od 28. marca 2022 do 6. marca 2023 je bilo izdanih 408.421 novih osebnih izkaznic.

Predvidoma bo konec marca 2023 elektronsko osebno izkaznico mogoče uporabljati tudi v sistemu zdravstvenega zavarovanja kot nadomestilo sedanje kartice zdravstvenega zavarovanja, v drugi polovici letošnjega leta pa tudi za opravljanje elektronskih storitev v drugih državah članicah Evropske unije.