SPOT svetovanje Savinjska vavčerji za digitalizacijo


logotipi-dogodek-celje-info

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v aprilu v uradnih listih in na svoji spletni strani objavil štiri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACIJO. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila vavčer za dvig digitalnih kompetenc, vavčer za pripravo digitalne strategije, vavčer za digitalni marketing, in vavčer za kibernetsko varnost. Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

MSP lahko dobijo brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. SPS pripravlja tudi t.i. sistem e-vavčerjev, ki bo MSP omogočil celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala SPS. Javni pozivi bodo odprti do 31.3.2023 oz. do porabe sredstev, izvajajo se v okviru sheme de minimis, DDV ni upravičen strošek. Na spletni strani SPS www.podjetniskisklad.si so objavljeni javni pozivi za vavčerje, navedene v nadaljevanju.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca). Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije (DIH Slovenija), objavljenem na spletnem naslovu: https://dihslovenia.si/usposabljanja.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega.

Višina subvencije je največ 60 %, v celotnem obdobju (do leta 2023) lahko znaša največ do 20.000 € na podjetje, pri čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna pa 9.999,99 €. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5.4.2019) in traja do 30.9.2023.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije (stroški zunanjih izvajalcev), kar zajema naslednje aktivnosti:

  • oceno stanja na področju digitalizacije,
  • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
  • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja, navedena v javnem pozivu.

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija.

Višina subvencije je največ 60 %, minimalna višina je 1.000,00 €, maksimalna pa 9.999,99 €. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023). Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5.4.2019) in traja do 30.9.2023.

Vavčer za digitalni marketing

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga. Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/vavcer/:

  • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna pa 1.500,00 €.
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna višina pa 2.000,00 €.
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna višina pa 2.500,00 €.
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna pa 2.500,00 €.

Višina subvencije je največ 60 %, podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 €, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023). Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5.4.2019) in traja do 30.9.2023.

Vavčer za kibernetsko varnost

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti.

Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija www.dihslovenia.si/smernice/:

  • Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna pa 5.000,00 €.
  • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 €.

Višina subvencije je največ 60 %, prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 EUR. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (12.4.2019) in traja do 30.9.2023.

V kolikor imate vprašanja v zvezi z vavčerji, jih naslovite na e-pošto [email protected]. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPS. (Vir: www.podjetniskisklad.si)

Martina Rečnik, Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.