Thermana Laško odslej v rokah DUTB


thermanaDružba za upravljanje terjatev (DUTB) je uradno postala lastnica Thermane Laško. Že oktobra 2014 se je začel postopek prisilne poravnave, ki pa je na minuli seji skupščine dosegel epilog. 

Slaba banka je sicer že prevzela večino terjatev od Thermane Laško, saj je kar 12 milijonov evrov svojih terjatev pretvorila v kapital in s tem postala skoraj 100-odstotna lastnica laškega zdravilišča.

Edini od malih delničarjev, ki je še obdržal lastništvo v zdravilišču, je Borut Dolar, ki je v kapital prenesel skromnih 300 evrov svojih terjatev do podjetja, poroča MDS. Uprava zdravilišča bo tako v prihodnje imela največ dva člana, lahko pa bo imenovala tudi prokurista. Več sprememb naj bi bilo pri številu članov nadzornega sveta.