DUTB ustavila prodajo deleža Cinkarne Celje, za katerega sta se potegovala avstrijska družba in Joc Pečečnik


Avstrijska kemična družba in Joc Pečečnik sta bila najresnejša kandidata za nakup deleža Cinkarne Celje, ki je trenutno v lasti DUTB, a je slednja prodajo sedaj ustavila. Ocenili so namreč, da trenutno ni pravi čas za prodajo deleža Cinkarne Celje, ki kuje visoke dobičke.

DUTB je javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za nakup 12,83-odstotnega deleža Cinkarne Celje, ki prinaša 13,35 odstotka glasovalnih pravic, objavila oktobra 2021. Marca letos je nato sledila objava javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb in do končnega roka je DUTB prejela dve ponudbi. Kot smo pisali tukaj, sta zavezujoči ponudbi za nakup deleža oddala avstrijska kemična družba Treibacher in slovenski poslovnež Joc Pečečnik. Ko je že kazalo, da bo delež Cinkarne Celje prodan, je na ponedeljkovi seji upravnega odbora DUTB prišlo do preobrata. Upravni odbor DUTB se je namreč odločil, da prodaja deleža pod trenutnimi pogoji in v trenutnih okoliščinah ni primerna. Prodajni postopek so prekinili in ga zaključiti brez izbora ponudnika. Dodatno so pojasnili, da premoženje premoženje DUTB konec letošnjega leta preide na SDH, kjer se bo oblikovala skupna strategija upravljanja te naložbe. Tako DUTB delnic družbe Cinkarna Celje do njihovega prenosa na SDH ne bo prodajala v novih postopkih.

DUTB je sicer od januarja brez glasovalnih pravic v družbi. Izteka se namreč zakonski rok, v katerem bi morala DUTB prodati naložbe, ki jih je pridobila pred letom 2016. Skladno z zakonom o DUTB namreč slaba banka ostane brez možnosti izvrševanja glasovalnih pravic v naložbi, če te ne proda v šestih letih.

Cinkarna Celje se neuspešno privatizira že od leta 2013

Z delnicami Cinkarne Celje se trguje na Ljubljanski borzi. Cena delnice te celjske družbe se trenutno giba okoli 270 evrov oz. približno 20 evrov nad vrednostjo ob marčni objavi javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb. Država ima v Cinkarni Celje več kot 45-odstotni lastniški delež. Poleg DUTB imajo delnice družbe še Modra zavarovalnica (20,17 odstotka) in njen Kritni sklad PPS (2,07 odstotka delnic) ter SDH (11,50 odstotka).

Cinkarna Celje je bila leta 2013 uvrščena na seznam 15 podjetij za privatizacijo. Od takrat so se različni deleži neuspešno prodajali že štirikrat.

Cinkarna Celje je v letu 2021 ustvarila 192,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot leto prej, čisti dobiček se je zvišal za 75 odstotkov na 33,2 milijona evrov.