Tuš v poročilu prikazal 5 mio dobička, revidirano poročilo razkrilo 19 milijonov izgube. Kako je to mogoče?

15. 09. 2017 06:38

Skupina Tuš je pred dnevi objavila podatke o poslovanju Skupine Tuš, v katerih navajajo, da so lansko poslovno leto končali s 4,8 milijoni evrov dobička.

Revidirano poslovno poročilo, ki je dostopno na e-Bonitetah, pa je pokazalo, da je Tuš poslovno leto dejansko končal z globoko izgubo.

tus-emblemSkupina Tuš, v katero spadajo podjetja Engrotuš, odvisno podjetje Tuš nepremičnine in Tuš holding, je pred dnevi objavilo poročilo glede poslovanja podjetja v letu 2016. V njem so navedli, da je skupina lansko poslovno leto zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 4,8 milijonov evrov in čistimi prihodki od prodaje v višini 510 milijonov evrov, pri čemer naj bi bilo 97,6 odstotkov prihodkov ustvarjenih iz naslova dejavnosti trgovine in 2,4 odstotke iz dejavnosti nepremičnin.

Dobri poslovni rezultati naj bi bili odraz ustrezne poslovne politike, uravnoteženega razvoja skupine ter stabilnega in odločnega vodenja družbe, ki naj bi se odražalo tudi v poziciji Skupine Tuš na slovenskem trgu.

Toda nedavno so postali javno dostopni tudi podatki o poslovanju podjetij, po reviziji poslovnih poročil. Izkazalo se je, da je Skupina Tuš poslovala z globokim minusom. In sicer je Engrotuš d.o.o. pridelal dobre 4 mio evrov čiste izgube (revidirano poročilo v letu 2015 je izkazovalo 3 mio čistega dobička), Tuš holding d.o.o. pa kar dobrih 22 mio čiste izgube (revidirano poročilo leta 2015 je izkazovalo “zgolj” 1,6 mio čiste izgube). Res pa je, da je podjetje Tuš nepremičnine d.o.o. pridelalo dobrih 7 mio čistega dobička, kar je skoraj šestkrat več kot leta 2015.

Torej je skupini Tuš dobiček prineslo zgolj podjetje, ki se ne ukvarja z njihovo primarno dejavnostjo. Tudi celotni prihodki podjetja Tuš nepremičnine d.o.o. so se v primerjavi z letom poprej skoraj podvojili, in so znašali 45 mio evrov.

Medtem pa se prihodki iz poslovanja tako Engrotuša, kot tudi Tuš holdinga v letu 2016 napram letu 2015 niso bistveno spremenili. Prihodki iz poslovanja Engrotuša so v letu 2016 znašali dobrih 480 mio evrov, Tuš holdinga pa 4 mio evrov.

Kako je lahko prišlo do takšne razlike?

Podjetja morajo Ajpesu vsako leto do konca marca oddati t.i. statistična poslovna poročila, ki pa še niso revidirana. Ob koncu avgusta vsako leto pa se, za družbe ki so zakonsko zavezane k reviziji, javno objavijo revidirana poslovna poročila, ki naj bi izkazovala relevantne podatke o poslovanju podjetja. V primeru Skupine Tuš je torej prišlo do občutnih razlik med obema izkazoma poslovnega rezultata.

Se je torej Tuš v svojem poročilu poslužil nekaterih vzvodov, s katerimi je “olepšal” poslovni izid Skupine Tuš? Ima morda to opraviti s prodajo Skupine Tuš, zaradi katere naj bi nedavno nad Mirka Tuša poslali celo kriminaliste, kar smo na Celje.info pisali tukaj?

Za pojasnilo glede razlik v prikazu poslovnega rezultata smo zaprosili tudi predstavnike Tuša, ki so odgovorili naslednje:

“Konsolidirani računovodski izkazi skupine Tuš Holding za poslovno leto 2016 so izdelani na podlagi Mednarodnih računovodskih stanardov (MSRP), na katere so revizorji izdali pozitivno mnenje. V skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi se na  konsolidacijskem nivoju  izločijo vsi prihodki in odhodki do povezanih oseb, ki na posamičnih izkazih (Engrotuš, Tuš Holding, Tuš Nepremičnine …) vplivajo na dobiček ali izgubo. Dobiček Skupine je torej posledica poslovanja celotne skupine do tretjih oseb in medsebojne transakcije ne vplivajo na rezultat Skupine.”

Po poročanju časopisa Delo, naj bi vlada skušala k dokapitalizaciji Mercatorja povabiti zasebni finančni sklad, ki bi Mercator iztrgal iz objema Agrokorja. Pozneje pa bi »rešeni« Mercator povezali s Tušem. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je takšna operacija zelo tvegana.

B.S.

Oznake: , , , , , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
135 queries in 0,900 seconds.