V koronaletu 2020 se je brezposelnost v Celju še najbolj povečala na račun mladih

21. 01. 2021 06:16

Epidemija novega koronavirusa je v letu 2020 pričakovano pustošila tudi na trgu dela. Še hujše gospodarske posledice so nekoliko omilili svežnji protikoronskih zakonov. ZRSZ območna služba Celje je tako s strani delodajalcev iz naslova ukrepov v svežnjih zakonov PKP prejela kar okoli 190 tisoč vlog. A tudi interventni zakoni niso mogli v popolnosti preprečiti povečanje brezposelnosti. Ta se je namreč povečala po celotni državi, so bili pa nekateri sektorji prizadeti manj kot drugi.

Na Celjskem je bil največji priliv prijav na zavod za zaposlovanje zabeležen predvsem s strani malih zaposlovalcev v gostinstvu in trgovini. Največ potreb po delovni sili pa so lani izkazali predvsem v predelovalni dejavnosti, gradbeništvu, zdravstvu, transportni dejavnosti, raznih poslovnih dejavnostih,…

Se je pa lani na račun epidemije povečal predvsem med mladimi, starimi pod 29 let, medtem ko je pri starejših delavcih stopnja brezposelnosti že tradicionalno visoka. Imajo pa mladi vendarle manjšo prednost v tem, da je povprečno trajanje brezposelnosti med njimi okoli 9 mesecev, pri starejših pa v povprečju traja več kot tri leta preden se bodisi na novo zaposlijo bodisi upokojijo.

Brezposelnost se je v letu 2020 pričakovano povečala. Decembra 2020 smo imeli v Sloveniji 87.283 registrirano brezposelnih. V primerjavi z decembrom 2019 je bilo na zavodu za zaposlovanje za skoraj 16 % oz. slabih 12 tisoč oseb več. Od januarja 2020 do decembra 2020 pa se je brezposelnost povišala za dobrih 9 % oz. dobrih 7 tisoč oseb. Decembra 2020 je bilo največ brezposelnih v starostni skupini med 30 in 49 let ter med tistimi, ki so stari nad 55 let. Po izobrazbi med brezposelnimi prevladujejo osebe s končano osnovno šolo ali manj. Teh je bila skoraj tretjina vseh brezposelnih. Skupaj skoraj polovico vseh brezposelnih pa je z enakovrednima deležema (po okoli 25 %) predstavljala skupina aktivnega prebivalstva s poklicno srednješolsko izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo. Med brezposelnimi v decembru 2020 je bilo za nianso več žensk (43.793 žensk) kot moških (43.490 moških). Največ brezposelnih smo lani v Sloveniji zabeležili meseca maja, ko je bilo registriranih 90.415 brezposelnih oseb.

Stopnja brezposelnosti v Sloveniji je bila lani 8,6 %*. Najvišja stopnja brezposelnosti je bila med mladimi starimi 15 do 24 let (17,1 %) ter starejšimi starimi nad 60 let (14,7 %). Stopnja brezposelnosti med ženskami je bila 9,5 %, med moškimi pa 7,8 %.

V Savinjski regiji delež števila brezposelnih manjši kot na državni ravni

Podobna slika je bila tudi na regionalni ravni. V Savinjski regiji smo decembra 2020 imeli 11.727 registrirano brezposelnih. V primerjavi z decembrom 2019 je bilo registrirano brezposelnih za dobrih 10 % oz. dobrih tisoč oseb več. V primerjavi z januarjem 2020 pa je bila brezposelnost višja za slabe 4 % oz. za okoli 450 oseb. Starostna struktura brezposelnih v Savinjski regiji je bila podobna kot na državni ravni. Glede na izobrazbo pa je bilo največ brezposelnih oseb s končano oz. nedokončano osnovno šolo, poklicno srednješolsko izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo. Skupaj je bilo teh skoraj 85 %. Decembra 2020 je bilo v Savinjski regiji brezposelnih za dobrih 7 % več žensk (6082) kot moških (5645). Tudi v Savinjski regiji je bilo lani največ brezposelnih registriranih v maju, ko je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 12.551 oseb. Stopnja brezposelnosti v Savinjski regiji je bila lani 9,1 %.

V MOC statistično najpogosteje brezposelne mlajše ženske

Podobno kot na državni in regionalni ravni, se je brezposelnost gibala tudi v Mestni občini Celje, kjer je bilo decembra 2020 registrirano brezposelnih 2534 oseb. V primerjavi z decembrom 2019 je bilo število brezposelnih prijavljenih na zavodu za zaposlovanje za okoli 10 % oz. nekaj več kot dvesto oseb več. V primerjavi z januarjem 2020 pa je bilo registrirano brezposelnih za slabe 4 % oz. okoli sto oseb več.

Starostna struktura brezposelnih v MOC je bila podobna kot na državni ravni. Tudi glede na izobrazbo so tako kot na državni in regionalni ravni prevladovali tisti s končano oz. nedokončano osnovno šolo, poklicno srednješolsko izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo. Decembra 2020 je bilo v mestni občini Celje brezposelnih za slaba 2 % več žensk (1278) kot moških (1256). Še januarja 2020 je bilo v Mestni občini Celje brezposelnih za okoli 7 % več moških kot žensk. Tudi v Celju je bilo lani največ brezposelnih registriranih v maju, ko je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 2653 oseb.

Stopnja registrirane brezposelnosti v Mestni občini Celje leta 2020 je bila 10,1 % (leta 2019 pa 9,5 %). Najvišja stopnja brezposelnosti je bila med mladimi starimi 15 do 24 let (stopnja brezposelnosti 17,9 % – leta 2019 14,2 %) ter starejšimi starimi nad 60 let (15,9 % – leta 2019 16,4 %), sledi še ena skupina mladih starih 25 do 29 let (14,3 % – leta 2019 11,3 %) ter 55 do 59 let (11,5 % – leta 2019 12,0 %). V drugih starostnih skupinah je bila stopnja brezposelnosti lani pod desetimi odstotki.

Če primerjamo stopnje brezposelnosti med spoloma, je bila leta 2020 med Celjankami stopnja brezposelnosti 12,1 %, med Celjani pa 8,5 %.

Stanje na območju ZRSZ OS Celje

Na celotnem območju pod okriljem ZRSZ OS Celje je bila stopnja brezposelnosti lani 9,3 %. Število brezposelnih je bilo decembra 2020 na območju območne službe Celje 9245 oz. 5,5 % več kot novembra 2020. Največje število brezposelnih na območju ZRSZ OS Celje je med mladimi pod 29 let. Teh je bilo decembra 2020 1920, decembra 2019 pa jih je bilo 1636.

Na UD Celje je bilo decembra 2020 prijavljenih 3080 oseb (1588 žensk in 1492 moških). V primerjavi z decembrom 2019, ko je bilo na zavodu prijavljenih 2730 oseb, se je število brezposelnih na območju UD Celje povečalo za okoli 13 % oz. 350 oseb. Glede na januar 2020, ko je bilo na zavod prijavljenih 2889 oseb, pa se je število brezposelnih povečalo za okoli 6 % oz. 191 oseb. Najbolj se je brezposelnost povečala v starostni skupini med 30 in 49 let ter med starejšimi od 55 let. Po stopnjah izobrazbe se je brezposelnost najbolj povečala med tistimi z dokončano/nedokončano osnovno šolo, poklicno srednjo šolo in srednjo šolo (enakomerna porazdelitev). Najmanj (okoli 19 %) je bilo brezposelnih oseb z višjo izobrazbo.

*podatki za november 2020

B.S., foto: pixabay, vir: podatkovna baza ZRSZ

Sodelujte v anketi o kvaliteti življenja v vaši občini.

Kako ste zadovoljni s kvaliteto življenja v vaši občini? Kaj vam je všeč in na katerih področjih pričakujete več? Sodelujte v anonimni anketi o vašem (ne)zadovoljstvu z bivanjem v vašem domačem okolišu.

Create your own user feedback survey

Rezultate bomo na Kozjansko.info objavili v začetku februarja.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
164 queries in 0,609 seconds.