Vavčerji – finančne spodbude malih vrednosti za podjetnike


logotipi-dogodek-celje-info

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javne pozive za vavčerje – nove finančne spodbude za podjetnike, katerih osnovni namen je, da bodo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) imela bistveno enostavnejši dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Na javne pozive se bodo podjetja lahko prijavljala skozi celotno leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način, obravnava pa bo zelo hitra.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, SPS bo posamezne javne pozive objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo. Po oddaji vloge bo SPS preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve praviloma v 15 dneh podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 € na leto. Po objavi javnih pozivov MSP lahko dobijo brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. SPS pripravlja tudi t.i. sistem e-vavčerjev, ki bo MSP omogočil celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala SPS. Javni pozivi bodo odprti do 31.3.2023 oz. do porabe sredstev, izvajajo se v okviru sheme de minimis, DDV ni upravičen strošek. Na spletni strani SPS so objavljeni javni pozivi za vavčerje, navedene v nadaljevanju.

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov: priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
prevoda prijave. Višina subvencije je 60%. Minimalna višina sofinanciranja je 1.000,00 €, maksimalna pa 9.999,99 €.

Vavčer za certifikate kakovosti

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja  in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL). Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna višina pa 9.999,99 €. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. Upravičeni stroški so stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca9, ki je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in o konkurenci na tem trgu. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna pa 5.000,00 €.

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečnje širše prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih (kotizacija, vpis v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, stroški prevoza in nočitev). Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP. Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna pa 3.000,00 €.

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji) za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (kotizacije, prevoz, nočitve, stroški B2B) Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna pa 5.000,00 €.

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja, da se udeležijo organiziranih skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, da predstavijo svoje izdelke in storitve, pridobijo nove poslovne kontakte, povečajo možnosti za sklepanje poslov in spoznajo svojo konkurenco ter trende v posamezni panogi. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija (stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora). Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna pa 3.000,00 €.

V kolikor imate vprašanja v zvezi z vavčerji, jih naslovite na e-pošto [email protected]. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPS. (Vir: www.podjetniskisklad.si)

Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
Martina Rečnik