Velenjsko komunalno podjetje bo prenehalo z dobavo zemeljskega plina odjemalcem v Sloveniji


S 1. oktobrom 2022 Komunalno podjetje Velenje prekinja z dobavo zemeljskega plina odjemalcem v Republiki Sloveniji, so sproročili iz podjetja.

Kot pojasnjujejo, je bila odločitev o prenehanju dobave zemeljskega plina sprejeta po temeljitem premisleku, saj kljub večkratnim zbiranjem ponudb pri dobaviteljih plina niso prejeli nobene ponudbe, na podlagi katere bi po 1. oktobru lahko še vedno dobavljali plin končnim uporabnikom.

Dodatni razlog k prenehanju dobave zemeljskega plina je tudi analiza poslovanja družbe ter napovedani trendi nadaljnjega razvoja energetske krize po svetu, kar jih je, kot pravijo, primoralo k temu, da vse odjemalce Komunalnega podjetja Velenje obvestili, da skladno z veljavnimi Splošnimi pogodbenimi pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina KPV zaradi višje sile odpoveduje pogodbo o dobavi zemeljskega plina, z upoštevanjem enomesečnega odpovednega roka.

Na Komunalnem podjetju Velenje dodajajo, da izvajajo in bodo izvajali vse potrebne aktivnosti, da zagotovijo stabilno in neprekinjeno oskrbo dobave zemeljskega plina, zato bodo dosedanjim odjemalcem nudili vso potrebno pomoč pri zamenjavi dobavitelja.

Kako zamenjati dobavitelja? 

Primerjalni seznam dobaviteljev in cen zemeljskega plina je dostopen na spletni strani Agencije za energijo, kjer si lahko izberete vašega novega dobavitelja. Izbranega dobavitelja morate v najkrajšem času seznaniti o vaši izbiri in z njim skleniti pogodbo o dobavi zemeljskega plina, pojasnjujejo. Za dodatno pomoč bodo odjemalcem na voljo na telefonski številki 080 80 34 v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek ter po elektronski pošti.

Pojasnila agencije za energijo

Dobavitelj zemeljskega plina, družba Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., je včeraj objavil novico, da s 1. oktobrom 2022 prekinja z dobavo zemeljskega plina odjemalcem v Republiki Sloveniji.

Odjemalcem na agenciji svetujejo, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu zemeljskim plinom in izvedejo postopek menjave dobavitelja.

Na področju dobave energije končnim odjemalcem se zadnje čase soočamo s posameznimi primeri dobaviteljev, ki zaradi zaostrenih tržnih razmer opuščajo dejavnost dobave in svojim odjemalcem priporočajo, da si čim prej poiščejo novega dobavitelja.

Agencija za energijo odjemalcem sporoča, da je menjavo dobavitelja možno opraviti zelo hitro in tudi na želeni datum, če je ta  datum v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja. Želeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani Pogodbe o dobavi, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za menjavo dobavitelja. Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj.

Vsem odjemalcem svetujejo, da z začetkom postopka ne odlašajo, saj je pri menjavi treba upoštevati roke, ki so potrebni za izvedeno menjave dobavitelja. Ker na področju zemeljskega plina še ni urejena nadomestna oskrba, lahko odjemalci ostanejo brez dobavitelja, kar je eden izmed razlogov za pričetek postopka odklopa po predhodnem obvestilu. Nadomestna oskrba je predvidena v spremembi Zakona o oskrbi s plini, ki je v postopku sprejema na Vladi RS.

Celoten postopek menjave dobavitelja zemeljskega plina je po korakih predstavljen na spletnih straneh Agencije za energijo, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na spletnih straneh Agencije za energijo in z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev.

foto: pixabay