Celjski kriminalisti v povezavi z odlaganjem komunalnega blata ovadili devet oseb


Celjski kriminalisti so konec prejšnjega meseca zaključili obsežno preiskavo sumov storitev kaznivih dejanj obremenjevanje in uničevanje okolja ter kazensko ovadili štiri odgovorne osebe podjetij iz Celja (neuradno gre za celjsko podjetje CEP), Domžal in Ljubljane stare 34, 43, 46 in 50 let, štiri zaposlene v podjetjih iz Domžal in Ljubljane stare 30, 40, 56 in 57 let ter 27-letnega moškega z območja Šentjurja. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo Celje.

Gre za primere onesnaženja okolja, ko so vozniki tovornih vozil, na štiri zemljišča v Vodulah pri Dramljah, industrijski coni v Šentjurju, v Jerčinu ter v Spodnjem Grušovju, nezakonito odložili več kot 500.000 kg odpadnega blata iz čistilnih naprav in s tem poslabšali kakovost zraka, vode in zemlje v takem obsegu, da so s tem povzročili tudi dejansko nevarnost za živali in rastline na omenjenih zemljiščih in okolici.

Voznika prevozniškega podjetja z območja Ljubljane sta v Vodule pri Dramljah na starejše divje odlagališče pripeljala okoli 370.000 kg okolju škodljivega odpadnega blata. Zaradi takratnega močnega deževja se je odpadno blato stekalo še v bližnji potok in ga onesnažilo. Voznika sta odpadno blato vozila iz čistilnih naprav Ptuj in Tuncovec pri Rogaški Slatini. Voznik istega podjetja je na travnik v industrijski coni Šentjur iz čistilne naprave Ptuj pripeljal in odložil 22.500 kg odpadnega blata, iz čistilne naprave Tuncovec pri Rogaški Slatini pa je pripeljal 36.500 kilogramov odpadnega blata in ga odložil na travnik v kraju Jerčin.

Voznika prevozniškega podjetja z območja Domžal sta v Spodnje Grušovje iz čistilne naprave Tuncovec pri Rogaški Slatini pripeljala in nezakonito odvrgla vsaj 108.000 kg odpadnega blata, kar je imelo za posledico uničenje več dreves in gozdnega rastja

Odpadno blato iz čistilnih naprav so osumljeni nezakonito odlagali v naravnem okolju izključno z namenom, da bi si pridobili čim večjo protipravno premoženjsko korist. Javna komunalna podjetja so namreč za vso oddano blato v skladu s sklenjeno pogodbo s podjetjema iz območja Celja in Ljubljane plačevala ceno, kot da bo oddano blato ustrezno skladiščeno in uničeno. Motiv sodelujočih je bilo torej izključno koristoljubje, ne glede na posledice, ki so in bi še lahko nastale v naravnem okolju.

S preiskavo je bilo tudi ugotovljeno, da sta pogodbeni podjetji v dokumentaciji, ki sta jih oddajali uradnim organom, prikazovali, da je bilo vso prevzeto odpadno blato iz čistilnih naprav prevzeto in ustrezno skladiščeno

Vsem štirim osumljenim pravnim osebam je skupno opravljanje dejavnosti s področja ravnanja z odpadki, vendar med seboj nimajo sklenjenih pogodb o sodelovanju. Kljub temu so njihovi zastopniki pri storitvah očitanih sumov kaznivih dejanj izjemno usklajeno delovali, tako pri iskanju odlagališč kot tudi pri prevozih in odlaganju nevarnih odpadkov v naravo.

Vseh devet osumljenih je kazensko ovadenih zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanje in uničevanje okolja, za kar jim grozi do osem let zaporne kazni.