Nekdanja direktorica SGP Nova po mnenju sodišča zavestno preslepila podizvajalce


Tadeja Falnoga, ki je med leti 2007 in 2011 vodila propadlo celjsko podjetje SGP Nova, je bila zaradi domnevnih poslovnih goljufij nepravnomočno obsojena na dve leti zapora.

Tri podizvajalce naj bi zavestno preslepila in oškodovala za skupno 750 tisoč evrov. 

Tadeja Falnoga, ki na Mestni občini Celje opravlja naloge mestnega marketinga, je celjsko sodišče spoznalo za krivo v zvezi s tremi poslovnimi goljufijami, ki naj bi jih izvajala med leti 2008 in 2009, ko je bila še direktorica gredbenega podjetja SGP Nova d.o.o. s sedežem v Ljubečni, ki je leta 2011 končalo v stečaju. Nepravnomočno je bila obsojena na dve leti zaporne kazni, poroča Večer.

Direktorica podjetja SGP Nova, katerega lastnik je bil gradbinec Stanko Božičnik, naj bi tri podizvajalce (Metko Napotnik s.p., podjetje Piroterm in podjetje Napi) pri enem izmed projektov zavestno preslepila in oškodovala za 750 tisoč evrov, kolikor bi podizvajalci morali dobiti za dogovorjena in izvedena dela.

Sodišče je v obrazložitvi tožbe navedlo, da je bila Tadeja Falnoga direktorica podjetja z vsemi pooblastili štiri leta. V času oškodovanja podizvajalcev je bila zato tudi seznanjena, da je podjetje v takšnem finančnem stanju, da podizvajalce ne bo moglo poplačati, a jih naj bi vseeno zavajala, da bo podjetje obveznosti do njih poravnalo.

Kljub temu, da je bil lastnik podjetja Božičnik, pa je sodiče menilo, da odgovornost za nastalo situacijo leži na direktorici. Ta se je namreč sama dogovarjala za pogodbe s podizvajalci in jih tudi sama podpisovala. Je pa sodišče menilo, da bi lahko bil Božičnik, ki je pridobival posle podjetju, v tej zadevi obdolžen za kaznivo dejanje napeljevanja, še piše Večer.

Sodiščese je na koncu obdolženi Falnogi nepravnomočno dosodilo dve letni zaporne kazni, kar je leto in deset mesecev manj od predloga tožilstva, ter plačilo sodnih stroškov v višini 6.700 evrov. Oškodovance pa je s premoženjsko pravnim zahtevkom napotila na pravdo. Odvetnik obdolženke Rafael Mohorko se bo po posvetu s Falnogovo odločil ali bo na odločitev sodišča podal pritožbo.

Zoper Falnoge je sicer sodišče istočasno obravnavalo tudi zasebno tožbo s katero je podjetje Sengozd Falnogovi očitalo goljufijo. Sodišče je to tožbo zavrnilo. Modificirana obtožba je namreč ob koncu dokaznega postopka obdolženko postavila v slabši pravni položaj kot prvotna obtožnica, istočasno pa je zadeva tudi že zastarala.

foto: google SV