Terjatve do Atrija prijavilo 530 upnikov. Med njimi tudi bivši direktor Cink


Sredi marca se je zaključilo zbiranje terjatev upnikov podjetja Atrij Celje v stečaju. Terjatve je prijavilo več kot 500 upnikov, med njimi pa je tudi bivši direktor Radovan Cink.

Zaradi neurejene dokumentacije Atrija Celje bodo morali vplačila v rezervni sklad in plačila drugih položnic dokazovati etažni lastniki.

Upniki Atrija Celje, ki je nedavno končal v stečaju, so podali vse svoje terjatve do podjetja, ki vrsto let ni plačeval tekočih stroškov upravljanja stanovanj, kljub temu, da so lastniki stanovanj položnice redno plačevali. Poleg tega je Atrij Celje na škodo etažnih lastnikov za nakup nepremičnin porabil tudi sredstva rezervnega sklada, v katerega so vplačevali etažni lastniki.

Vsi upniki so sedaj opravili prvi korak, da bi dobili nazaj vplačani denar. Upniki so namreč lahko do 15. marca v stečajni postopek prijavili vse terjatve, ki jih imejo do podjetja.

Vendar tukaj obstaja še ena težava za etažne lastnike. Zaradi neurejene dokumentacije Atrija bodo namreč morali s hranjenimi potrdili in odrezki plačanih položnic dokazovati, da so sredstva res vplačevali in tudi za kaj so vplačevali ta sredstva. Tisti, ki so morebiti zavrgli dokazila o vplačevanju sredstev, se bodo zelo verjetno za svoj denar morali obrisati pod nosom.

Terjatve je sicer po poročanju Novega tednika prijavilo preko 530 upnikov. Med njimi je največ etažnih lastnikov. Ti naj bi prihajali iz Celja, Štor, Šmarja pri Jelšah, Rogaške Slatine in nekaterih drugih krajev s Celjskega.

Na seznamu upnikov so se znašla tudi podjetja, obrtniki, zavarovalnice, upravniki stanovanj, ki so prevzeli delo Atrija še pred njegovim stečajem, bivši zaposleni, in drugi. Terjatev do Atrija naj bi prijavil tudi bivši direktor Radovan Cink, ki je najbolj odgovoren za nastalo situacijo.

Največja upnica je ljubljanska družba za upravljanje TCK, ki je v lasti Addiko bank. Pri slednji je imel Atrij najeto posojilo v višini več kot dveh milijonov, ki paje ostal nepoplačan.