Celjska knjižnica pripravila razstavo o Štorah in Štorovčanih nekoč


Celju sosednja občina Štore v letošnjem letu praznuje dva pomembna jubileja.
Pred 40 leti, natančneje 27. septembra 1984, je bil sprejet Odlok o uvedbi ulic v naselju Štore.
3. oktobra, pred 30 leti, pa so Štore postale samostojna občina.

Sodelavci z domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Celje so v spomin na omenjena jubileja ob letošnjem občinskem prazniku pripravili razstavo z naslovom Štore in Štorovčani nekoč: življenje na območju Občine Štore.

Razstava je posvečena vsem prebivalcem občine Štore in je tudi nastala v sodelovanju z njimi.

Razstavo si lahko ogledate vse do 1. septembra v Športnem parku Lipa. Vabljeni, da skozi fotografije občutite zanimive zgodovinske utrinke.

Ste vedeli?

– Občina Štore meri 28 km2 in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 187. mesto

– Sredi leta 2022 je imela občina približno 4.430 prebivalcev (približno 2.280 moških in 2.150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 117. mesto.

– Povprečna starost občanov je bila 45,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let). – Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 2 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 4 % višja.

– Med 1.000 prebivalci občine jih je 539 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.