KAžiPot svojo pot začel v Celju


Celje je bilo pred tednom dni prizorišče prve javne predstavitve časopisa KAžiPot. Vanj so uvrščeni prispevki, ki jih nacionalni mediji praviloma ne obravnavajo, se pa tematika dotika vsakogar od nas. Brezplačnik bo predvidoma izhajal enkrat mesečno in ne bo vseboval oglasov. Med enajstimi avtorji prve številke, ki je bila natisnjena v pet tisoč izvodih, jih je polovica vezana na območje Celjskega, pobudnik projekta pa je Celjan Mohor Hudej.

Eden od soavtorjev, Celjan, Robert Hutinski je o Kažipotu strnil: »Nov mesečnik zapolnjuje praznino cenzuriranega enoumja in z željo nadaljevanja tradicije kritične misli Perspektiv, Problemov, Nove revije. Kažipot v slovenski prostor znova prinaša kritično, objektivno in argumentirano besedo.«

Med odzivi na prvo številko je celjski kantavtor, Matej Krajnc, zapisal: »Časopis je nastal gverilsko, z upanjem, da postane glasnik argumenta. In prostor, ki je tačas namenjen za argument, je silno omejen.«

V nadaljevanju se bodo Kažipotu s prispevki pridruževali novi avtorji, predstavitve pa bodo izvajali po različnih krajih Slovenije.