Cinkarna ob svoji 140-letnici podružnični šoli Socka podarila učni čebelnjak (foto)


Cinkarna Celje je učencem Podružnične osnovne šole Socka v torek slovesno podarila učni čebelnjak. Krasi ga pročelje, izbrano na likovnem natečaju, ki ga je podjetje razpisalo v tem šolskem letu. Zmagovalno pročelje so izdelali učenci Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Z natečajem je podjetje želelo opozoriti na pomen ohranjanja čebel, obenem pa poslikana pročelja simbolno obeležujejo 140-letnico delovanja, ki jo podjetje praznuje letos in 40-letnico začetka proizvodnje Titanovega dioksida.

Cinkarna Celje že več let uspešno pripravlja različne natečaje za osnovnošolce iz Celja in okolice. Letos so osrednjo pozornost namenili čebelam, brez katerih si življenja na Zemlji ne bi mogli predstavljati, čeprav pomen njihovega opraševanja pogosto prezremo.

Osnovnošolce so zato želeli spodbuditi k razmišljanju o onesnaževanju, boleznih, podnebnih spremembah in celo nepravilni uporabi škropiv za zaščito rastlin, kar povzroča izumiranje čebel in ogroža naš obstoj.

Obe nagradi podružnicama Osnovne šole Vojnik

Učenci so morali poslikati lesene deščice in jih sestaviti v pročelje čebelnjaka. Zaradi velikega števila kvalitetnih poslikav so imeli člani komisije zelo težko delo, a na koncu so izbrali: najustreznejše pročelje so izdelali učenci Podružnične online roulette osnovne šole Nova Cerkev.

Pročelje bo pritrjeno na učnem čebelnjaku v neposredni bližini POŠ Socka. To lokacijo je na podlagi javnega razpisa kot najustreznejšo izbrala Čebelarska zveza Slovenije.

Rekordna udeležba na natečaju

Komisija je sklenila nagraditi še dve izstopajoči pročelji. Enega so izdelali učenci Osnovne šole Ob Dravinji, avtorji drugega pa prihajajo iz II. Osnovne šole Žalec.

Pročelji bosta krasili kozolec ob glavnem vhodu v Cinkarno Celje in bosta simbolično opozarjali na visoka jubileja, ki ju podjetje obeležuje letos – 140-letnico delovanja Cinkarne in 40-letnico začetka proizvodnje Titanovega dioksida.

Natečaj je bil tokrat rekorden, saj je v njem sodelovalo približno 1.150 otrok in 72 mentorjev iz 45 šol v regiji.