Deset let preventivnega mladinskega programa To sem jaz


Danes so na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje medijem predstavili 10 let delovanja preventivnega programa To sem jaz, ki mladostnike podpira pri razvoju pozitivne samopodobe in reševanja problemov. Ta spletna svetovalnica je danes največja mladinska spletna svetovalnica v Sloveniji, ki mladostnikom omogoča javen, preprost, brezplačen in učinkovit dostop do strokovnega nasveta. V spletni svetovalni mreži je mladim na voljo 40 strokovnjakov, vsi so prostovoljci.

Program mladostnike podpira med odraščanjem in je usmerjen v razvoj pozitivne samopodobe, dobrih odnosov, socialnih in komunikacijskih veščin ter drugih gradnikov duševnega zdravja. Ustvarjalci programa so se oprli na dva komunikacijska pristopa: na sodelovanje z učitelji in na spletno svetovanje mladostnikom. Desetletno ustvarjalno obdobje so na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje zaokrožili z novima priročnikoma, ki temeljita na konceptu 10 korakov do boljše samopodobe. Enega so namenili učiteljem, drugega pa mladostnikom. Program že več let podpira Ministrstvo za zdravje.

Na predstavitvi so spregovorili tudi strokovnjaki, kot so Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne medicine, predstojnica oddelka za socialno medicino in promocijo zdravja na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, Ksenija Lekić, univ. dipl. nov., vodja programa promocije zdravja To sem jaz, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Petra Tratnjek, univ. dipl. soc., urednica spletne svetovalnice To sem jaz, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Alenka Tacol, univ. dipl. psih., avtorica koncepta 10 korakov do boljše samopodobe in zunanja strokovna sodelavka Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, šolska svetovalna delavka na Gimnaziji Celje – Center in Prof. dr. Martina Tomori, dr. med., specialistka psihiatrije, Katedra za psihiatrijo, Medicinska fakulteta.

Program To sem jaz so ustvarjalci v preteklem obdobju predstavili na številnih mednarodnih konferencah, v zadnjih treh letih v Litvi na evropski konferenci promocije zdravja v šolah, na Nizozemskem na prvi mednarodni konferenci e-duševnega zdravja in aprila letos v Sloveniji na mednarodni konferenci medicinske informatike. Ob izobraževalni podpori Zavoda za zdravstveno varstvo Celje in po vzoru programa To sem jaz je na Kosovu jeseni 2010 zaživela prva spletna svetovalnica za mladostnike, besedilo spletne rubrike 10 korakov do boljše samopodobe pa je prevedeno v albanski jezik.

vir: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ksenija Lekić.