Na OŠ Lava dan Zemlje obeležili ustvarjalno in raziskovalno (foto)


22. aprila je svetovni dan Zemlje. Letošnja tema »Obnovimo našo Zemljo« se osredotoča na naravne procese, nastajajoče zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi ekosisteme sveta.

Na OŠ Lava so na dan Zemlje že tradicionalno poskrbeli za drugačno učenje in ozaveščanje skrbi za naš skupni planet, saj kot EKO šola že leta pri vseh generacijah učencev utrjujejo skrb za okolje in Zemljo.

“Od vsakega od nas je odvisno, ali bomo obnovili Zemljo – ne samo zato, ker nam je mar za naravo, temveč tudi zato, ker je Zemlja naš planet, planet na katerem živimo. Vsi potrebujemo zdravo Zemljo, ki bo podpirala naša delovna mesta, preživetje, zdravje in srečo. Zdrav planet ni možnost – je nuja!,” je ob dnevu Zemlje dejala ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko.

Številne dejavnosti, aktivnosti in raziskovalne delavnice

Koordinatorki EKO šole Andreja Baš in Sabina Hriberšek sta z ravnateljico Marijano Kolenko uskladili številne dejavnosti, aktivnosti in raziskovalne delavnice, ki so jih predlagali učenci in učitelji ter s katerimi so kasneje sledili ciljem – sooblikujemo zdrav planet. Vsebine delavnic so se odlično povezale tudi s cilji Zdrave šole – skrb za lastno zdravje, ki nam ga omogoča domača pridelana hrana…

Učenci so raziskovali in ustvarjali v različnih delavnicah.

Nekaj zanimivih idej, ki so jih uresničili:

  • razredi so sadili, sejali, delali svoj zeliščni namaz in pripravili sadne jogurte s semeni in okrasili lončke. Kasneje so lončke s semeni podarili mimoidočim pred trgovino na Lavi.
  • razred je raziskoval vodo in njene lastnosti ter spoznaval, kaj sadimo in kaj sejemo.
  • razredi so spoznavali zelišča in pripravljali recepte, izdelovali plakate o onesnaževanju okolja in iz rabljenih in odpadnih oblačil ustvarjali nove izdelke – torbice, peresnice, obrazne, maske, trakove za lase idr.
  • razredi so spoznavali zelišča ter izdelovali punčke iz odpadnih oblačil.
  • razred je odkrival razlike med vremenom in podnebjem ter spoznaval pomen vode za rastline in človeka.
  • razred se je podal na terensko delo proti parku ob Savinji, kjer je raziskoval prst in načrtoval aktivnosti za trajnostno poljedelstvo in živinorejo.

Na šoli je na dan Zemlje bilo pestro in živahno, predvsem pa koristno, o čemer pričajo vtisi učencev.

Učenci so poudarili, da so se odlično počutili, saj so bili sproščeni. Izdelovali so punčke iz cunj in se ob tem tudi zabavali. Nekateri so obnovili prvine šivanja, drugi pa so se morali šivanja naučiti. Zanimiv jim je bil še krajši pohod ob Koprivnici. Izkoristili smo ga za predstavitev zdravilnih rastlin in zelišč – predstavitve so pripravile tri učenke.6.a

Iz rabljenih in odpadnih oblačil so ustvarili nove izdelke – torbice, peresnice, obrazne maske, trakove za lase idr.

Učenci so bili pri delu zelo ustvarjalni, sami so si zamislili izdelek, pripravili načrt dela in mu sledili do izvedbe. Pri delu so učenci med seboj sodelovali, si izmenjevali ideje in si pomagali. Nazadnje so izvedli modno revijo in učenci so predstavili svoje izdelke.

Učencem je bilo delo zelo zabavno, saj so lahko ustvarili poljuben izdelek in se prepustili svoji ustvarjalnosti ter raziskovanju, kako priti od ideje do izdelka.Učenci 3.c razreda so na Eko dan izvedli delavnico z naslovom Odpadno je uporabno