Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo uspešna na 54. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije


Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo spodbuja delovanje mladih raziskovalcev, ki vsako leto s svojimi izdelki oz. raziskovalnimi nalogami sodelujejo v projektu Mladi za Celje, številne naloge pa se uvrstijo naprej na državno tekmovanje.

Letošnjega državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, ki je potekalo v ponedeljek, 14. 9. 2020, v Mariboru, sta se udeležili dve nekdanji dijakinji SŠ KER.

Dosegli sta izvrsten rezultat, in sicer ŠPELA POPOVIČ je za nalogo z naslovom ANALIZA MEDU, ki jo je izdelala pod mentorstvom prof. Irene Drofenik, prejela srebrno priznanje, ANA SLOMŠEK pa je za nalogo z naslovom PRIMERJAVA RAZLIČNIH METOD IZOLACIJE EVGENOLA IZ KLINČKOV IN ANALIZA PRODUKTOV, ki jo je izdelala pod mentorstvom prof. Mojce Drofenik Čerček, prejela zlato priznanje.

A. L.