Tudi celjski otroci se šolajo na domu. Jim s tem lajšamo ali otežujemo življenje?


otroci-solanje-domaNovo šolsko leto prinaša kup novih skrbi, radosti – in statistike. Tako število otrok, šolanih na domu, zadnja leta precej narašča. Tema je še vedno precej pereča, zakon možnost šolanja doma dopušča, ministrstvo pa šolnike prepušča lastni iznajdljivosti, ko se soočijo s takšnim primerom.

Pravico do šolanja na domu pri nas omogoča Zakon o osnovni šoli. Pred 10 leti so takšno izobraževanje izkusili 4 otroci, letošnje šolsko leto bo imelo pouk doma 211 učencev.

Če se starši odločijo za takšno obliko izobraževanja, morajo otroka najprej formalno vpisati v šolo, nato pa jo vsako leto posebej obvestiti, da bo otrok šolanje nadaljeval doma.

Do 1000 evrov globe za starše, ki šolanja na domu ne izvajajo po črki zakona

Osnovna šola oz. njena komisija ob zaključku vsakega šolskega leta preveri otrokovo doseganje standardov znanja. Če učenec rezultatov ne doseže, lahko preverjanje opravlja še enkrat začetkom novega šolskega leta in če je tudi takrat neuspešen, mora v javno ali zasebno šolo.

Če izobraževanje na domu ne poteka v skladu z zakonom, so lahko starši kaznovani z od 500 do 1000 evri globe.

Toliko teoretično. A ker je tema še vedno tarča velikih polemik, smo jo želeli osvetliti z obeh strani. Za odgovore smo se obrnili k mamicama, ki sta zelo dobri poznavalki tematike in zagovornici šolanja na domu, a se nista odločili za sodelovanje.

sola2Doma otrokovega napredka ne merijo sproti

Zgovornejša je druga plat medalje, torej šolniki. Dejstvo je, da starš težko nadomesti strokovno podkovanega učitelja določene stroke, težava je v aktualizaciji pouka in odsotnosti rednega merjenja otrokovega napredka, socializaciji,…

“Za primer naj navedem, da je za otroke velik primanjkljaj, da nimajo izkušnje npr. plavalnega tečaja ali drsalnega tečaja, da so otroci oropani doživetij v šoli v naravi, izjemno bogatih vsebin dnevov dejavnosti, kulturnih doživetij,” je za Celje.info pojasnila predstavnica celjskih ravnateljev in ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko.

Pouk preko e-pošte in Skypa

OŠ Lava ima skoraj vsako leto kakšen primer otroka, šolajočega na domu. Vzroki, da se starši odločijo za to, so zelo različni. V treh primerih so starši potezo povlekli zaradi velikega izostajanja otrok od pouka, v enem primeru so starši odšli s trebuhom za kruhom in šolanje njihovih otrok zdaj poteka brez težav preko e-pošte in Skypa, imajo tudi primer, ko sta se oba starša odločila, da bosta otroka šolala doma, njihovo sodelovanje s šolo je zgledno in otroka lepo napredujeta, pravi ravnateljica.

pouk_solaJih varujemo, če jih šolamo doma?

Področje je pri nas sicer še precej neraziskano. Šole so prepuščene lastni strokovni drži in iznajdljivosti. Po mnenju naše sogovornice je odsotnost otroka iz šole smiselna zaradi dolgotrajne bolezni, telesne nesposobnosti obiskovanja šole ali službe v tujini, kamor starši vzamejo tudi svoje otroke.

„Zagotovo pa se mi v primerih, ko se starši odločijo za šolanje na domu iz drugih razlogov, postavlja vprašanje odgovornega ravnanja staršev iz vidika, ali bodo kasneje za odraslega človeka tudi v celoti prevzeli odgovornost, če se le-ta ne bo sposoben vključiti v družbeno življenje, ali ne bo mogel doseči lastnih ciljev. Še več dilem se pojavi ob dejstvu, da bi otroke starši želeli s tem obvarovati stresa pred šolo, pred odgovornostjo, pred nizkimi rezultati – oziroma dosežki,” opozarja Marijana Kolenko.

T: Š. Kumer

tek-zalec-polsi-klik