Izklopa v nedeljo, 26. 3. 2023


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v nedeljo, 26. marca predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Velenje in Celje:

Nadzorništvo Gaberje – območje Ljubečne z okolico: TP Teharje – nizkonapetostno omrežje izvod Bloki Bukovžlak med 8:00 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Žalec – območje Velike Pirešice: TP Asfaltna baza Velika Pirešica, Kamnolom Velika Pirešica in Studence Cizej med 9:00 in 12:00 uro.

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.