Izklopi do petka, 6. 9. 2019


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje enote Celje …

Četrtek, 5. september

Nadzorništvo Lava – območje Celja z okolico: Celovška med 8:00 in 13:00 uro

Nadzorništvo Laško – območje Rimskih Toplic z okolico: Spodnje Globoko, Povčeno in Globoko med 8:00 in 9:00 ter med 13:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Laško – območje Rimskih Toplic z okolico: Brstovnica, Gračnica in TLG Rimske Toplice med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Šmarja pri Jelšah z okolico: Babna brda – nizkonapetostno omrežje Babna brda med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Rogaške Slatine z okolico: Plat – nizkonapetostno omrežje Gaberce med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Dom upokojencev – nizkonapetostno omrežje Bezovje in Zajc med 8:00 in 14:00 uro

Petek, 6. september

Nadzorništvo Laško – območje Laškega z okolico: Debro vrh med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mozirje – območje Šmarja pri Jelšah z okolico: Slake – nizkonapetostno omrežje Olimje med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Gaberje – območje Štor z okolico: Podzid med 8:00 in 10:30 uro

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Šibenik – nizkonapetostno omrežje Jakob med 11:00 in 14:00 uro

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.