Dežela celjska na sejmu Natour Alpe-Adria


Da turizem res združuje in povezuje tudi letos, že osmo leto zapored, dokazuje Regionalna turistična destinacija Dežela celjska s skupno predstavitvijo občin (Celje, Dobrna, Vojnik, Štore, Zreče, Slovenske Konjice, Vransko, Braslovče, Tabor, Polzela, Prebold, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Šentjur, Dobje) na sejmu Natour Alpe-Adria v Ljubljani.

Predstavitev na sejmu Natour Alpe-Adria je del promocijskih aktivnosti, ki jih Zavod Celeia Celje izvaja v okviru nadaljevanja projekta »RDO DEŽELA CELJSKA«, kot pogodbenim partnerstvom med javnim in zasebnim sektorjem. Na skupnem razstavnem prostoru se bo v času od srede, 31. 1., do sobote, 3. 2. 2018, samostojno predstavilo več kot 15 turističnih ponudnikov destinacije DEŽELA CELJSKA.

Poudarek predstavitve bo na aktualni ponudbi zdravilišč/term, ki predstavljajo gonilno sile destinacije. Na sejmu bodo posamezni ponudniki predstavili aktualne ponudbe za prihajajočo turistično sezono: pomlad/poletje ter jesen/zima 2018.

Zaradi velikega interesa turističnih ponudnikov po aktivnem nastopu na razstaviščnem prostoru RDO DEŽELA CELJSKA v Marmorni dvorani, so tudi letošnje predstavitve razdeljene na t. i. »subregijske« dneve.

Tako prvi dan se je na sejemskem prostoru že predstavila subregija OSREDNJE CELJSKO in občini Šentjur ter Štore, ki so obiskovalcem predstavili ponudbo: TIC-a Celje, Celjske koče, TIC-a Šentjur z animacijo Ipavca ter produkte Romane Rečnik. Koordinatorja sredine predstavitve sta Zavod Celeia Celje in RA Kozjansko.

Danes se bosta predstavili subregiji OBSOTELJE & KOZJANSKO s ponudbo: TŠM Šmarje, Kozjanskega parka, ZKTR Rogatec ter Turizma Rogaška. Koordinator četrtkove predstavitve je RA Sotla.

V petek, 2. 2. 2018 se bo obiskovalcem sejma predstavila subregija SPODNJESAVINJSKO s ponudbo: TD Šempeter, ZKTŠ Vransko in Centra jamskih doživetij, ZIKTS 3 jezera ter TD Prebold. Koordinator petkove predstavitve je ZKŠT Žalec.

V soboto, 3. 2. 2018 pa se bo predstavila subregija DRAVINJSKO s kulinarično ponudbo Marvite, Ekološke kmetije La Vita, Draga Iršiča in predstavitvijo Konjiškega maratona. Koordinatorja predstavitve sta TIC Slovenske Konjice in LTO Zreče.