Dodatna omejitev oz. prepoved obiskov pacientov v SB Celje


V Splošni bolnišnici Celje so zaradi dodatnega poslabšanja epidemiološke situacije v regiji, dodatno omejili obiske v bolnišnici.

Od sobote, 4. 7. 2020 so prepovedani obiski hospitaliziranih pacientov. Do preklica ali spremembe tega ukrepa bodo tako v celjski bolnišnici dovoljeni le obiski:

  • pacientov, ki so kritično bolni,
  • porodnic, ki jih lahko obišče le oče novorojenčka,
  • otrok, ki jih lahko obišče le en starš ali skrbnik.

Obisk posameznega pacienta lahko traja največ 15 minut. Obiskovalci na obisk pridejo s svojo zaščitno masko, ki si jo namestijo pred vstopom in jo nato nosijo ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen.

Spremstvo porodnice pri porodu je dovoljeno.