Dolgotrajna zmrzal – nevarnost za vodomere in hišne priključke


Zaradi zelo nizkih temperatur v preteklih tednih je lahko prišlo do zamrznitve vodomerov in priključkov ter s tem poškodb, zlasti v objektih, ki niso stalno naseljeni. V primeru, da je prišlo do poškodb zaradi mraza, bodo te ‘vidne’ po napovedni otoplitvi, zato Vodovod-kanalizacija svetuje uporabnikom, da pregledajo interno instalacijo v vikendih in podobnih objektih, da ne bi z otoplitvijo prišlo do nekontroliranih izlivov vode.

Zmrzal je najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari – poči. Na Vodovod-kanalizaciji uporabnikom tako svetujejo, da poskrbijo za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode ter da preverijo stanje vodomera in pregledajo okolje, v katerem je vodomer vgrajen. V primeru, da so uporabniki v zimskih mesecih vodo zaprli, pa je treba po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi.

Doslej so prejeli obvestila o 10 poškodovanih vodomerih zaradi mraza. Zaradi tega lahko pride do materialne škode pri uporabnikih, v sistemu vodooskrbe pa do težav pri oskrbi.

Če pride do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, naj uporabniki o tem čimprej obvestijo izvajalca javne službe in naročijo menjavo vodomera.