Iščejo rešitve za degradirano območje stare cinkarne

20. 03. 2018 07:07

Celje je gostilo dvodnevni sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki transnacionalnega projekta GreenerSites iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Italije in Hrvaške. Za Mestno občino Celje je projekt GreenerSites pomemben, saj je namenjen iskanju rešitev za čistejšo in trajnostno prihodnost mesta z okolico.

rp_obmocje-stare-cinkarne-geopedia1-300x207.jpgS pilotnimi projekti želijo poiskati najboljše tehnične rešitve za opuščena industrijska in okoljsko degradirana območja. Prepričani so, da bomo lahko  z novimi znanji in izkušnjami postavili  trdne temelje za nadaljnje projekte celovite trajnostne reurbanizacije omenjenega degradiranega območja.

Na sestanku, ki je bil v Narodnem domu, so partnerji razpravljali o poteku izvedbe pilotnih aktivnosti na posameznih degradiranih območji in o izzivih, s katerimi se srečujemo. Gostom so med drugim razkazali pilotno območje stare cinkarne, na katerem so v okviru projekta GreenerSites  že lani na petih lokacijah postavili mrežo piezometrov za ugotavljanje stanja podtalne vode. Z monitoringom bodo dobili podatke o kemijskem stanju podzemnih voda, ter o hitrosti in smeri njihovega toka.

rp_Sanacija-stara-Cinkarna-300x225.jpgVse skupaj je del preverjanj metod, s katerimi bi zmanjšali negativne vplive, ki jih ima onesnažena zemljina na okolje in zdravje ljudi. O tem, kakšna bi bila najboljša rešitev, v tej fazi postopka še ni mogoče govoriti. Ena od možnih rešitev je imobilizacija. Onesnaženo zemljino je namreč mogoče s pomočjo dodatkov na kraju samem (in–situ) predelati v gradbeni proizvod, v katerem so težke kovine trajno imobilizirane. To pomeni, da se ne prašijo in da ne prehajajo v zemljo ali podtalnico. Preverili bodo, ali bi bilo mogoče takšen gradbeni produkt  vgraditi v trajne nasipe na območju stare cinkarne in jih nato krajinsko urediti. Za pilotne projekte testiranja metode remediacije imajo na voljo 37.000 evrov denarja iz virov Evropske unije.

V okviru projekta  GreenerSites so se na MOC lotili tudi izdelave karte onesnaženih območij, ki bo strokovna podlaga pri pripravi usmerjenih in učinkovitejših ukrepov sanacije. Karto izdelujejo na podlagi podatkov monitoringa vsebnosti kovin v tleh, ki je bil opravljen s sodobno geostatično analizo.

S podobnimi okoljskimi izzivi se srečujejo tudi partnerji v projektu GreenerSites. V Bydgoszczu na Poljskem je okoli 2.000 hektarov veliko območje, kjer je bila nekoč tovarna eksploziva Zachem. Poljaki  iščejo najboljšo metodo, s katero bi sanirali zadrževalnik nevarnih industrijskih odplak. Veliko dela imajo tudi z območjem nekdanje tovarne impregnacije železniških pragov v mestu Solec-Kujawski, kjer so po rušitvi objektov onesnaženo zemljino izkopali, jo kemično oprali in se nato na posebej urejeni deponiji opranih tal lotili bioremediacije s pomočjo bakterij.

Projekt GreenerSites se je začel junija 2016, končal pa se bo maja prihodnje leto. Poleg 11 partnerjev iz petih držav srednje Evrope, med katerimi je tudi MOC, je v projekt vključenih še 14 institucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji.

Projekt sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih območja Srednje Evrope. Celoten projekt je vreden 3.795.769,00 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) bo prispeval 3.117.919,00 evrov, ostali denar bodo zagotovili partnerji. MOC bo prejela 270.695,25 evrov.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
176 queries in 0,560 seconds.