O uspešnosti projekta aktivacije albansko govorečih žensk pričajo uspehi posameznic


V sklopu projekta Socialna aktivacija albansko govorečih žensk 2019–2022, ki ga sofinancirata MDDSZ in Evropski socialni sklad, Ljudska univerza Celje trenutno izvaja četrti sklop programa za albanske ženske.

“Za nami so že trije precej uspešni sklopi programov, ki smo jih sočasno izvajali na treh lokacijah (Celje, Velenje in Slovenske Konjice). Rezultati projekta pričajo o uspehih posameznic, zato smo izvajalke programa izjemno vesele, ko vidimo, da delo, ki ga vlagamo v izvedbo vsebin, prinaša dobre rezultate,” pove organizatorka izobraževanja na LU Celje Maja Krivec.

V preteklih programih so udeleženke dosegle kar nekaj zaposlitev in to takšnih, ki so si jih same resnično želele. “Posebej nas razveseljuje zgodba ene izmed najmlajših udeleženk, ki se je odločila za usposabljanje na svojem najljubšem področju (manikira, izdelava gel nohtov) in zdaj že aktivno opravlja delo – ob dejstvu, da ima dva otroka, ki sta ravnokar začela obiskovati vrtec. Takšne zgodbe oz. primeri dobrih praks so za nas, izvajalke, daleč najboljše in najpopolnejše orodje za motiviranje ostalih kandidatk, ki trenutno še ne stopajo po poti vključitve na trg dela oziroma integracije v lokalni prostor,” je eno izmed uspešnih zgodb izpostavila Krivčeva.

foto: LUC