Se nam obeta obvezna božičnica, krajši delavnik ter dodatek za sobotno delo?


Ministrstvo za delo načrtuje spremembe Zakona o delovnih razmerjih. Te predvidevajo petdnevni oskrbovalni dopust za ostarele starše, obvezno božičnico in možnost 30-urnega polnega delovnika. Prav tako se bi naj uredilo plačni sistem.

Spremembe so razdeljene v dva sklopa, prvi pa predvideva, da lahko delavec zaposlen za določen čas, od delodajalca po šestih mesecih zahteva redno zaposlitev. Drugi sklop pa se nanaša na ureditev opravljanja dela na domu, kar bi za delavca pomenilo lažje usklajevanje zasebnega življenja s službenim. Zaposleni z ostarelimi starši bodo deležni še dodatnih petih dni oskrbovanega dopusta.

Poleg tega pa so bila v osnutek vključene še nekatere druge spremembe, kot je uvedba obvezne božičnice. S tem predlogom je minister Luka Mesec že razburil gospodarstvo. Načrtuje se tudi uzakonitev možnosti 30-urnega polnega delovnika. Glede na veliko pomanjkanje kadrov, zaradi česar se razmerje moči med delodajalci in delavci spreminja, naj bi bilo mogoče možnost krajšega polnega delovnega časa videti kot ukrep za ohranjanje zaposlenih. Ni pa predvideno nobeno subvencioniranje podjetij, ki se bi odločila vpeljati krajši delavnik. Prav tako pa je predviden dodatek za sobotno delo.

O tem, kolikšno božičnico bodo zaposleni iz podjetij na Celjskem prejeli, smo pisali tukaj.