V središču Celja vsa dostava pošte z električnimi vozili


Pošta Slovenije je septembra letos v Evropskem tednu mobilnosti v Celju uvedla prvo cono v Sloveniji, kjer dostavo vršijo samo z električnimi vozili.

Dostavna cona, kamor pošiljke dostavljajo z električnimi vozili, zajema celjsko mestno jedro, ki ga kot obroč zajemajo: Aškerčeva ulica, Levstikova ulica, Gregorčičeva ulica, Ljubljanska cesta, Trg celjskih knezov, Muzejski trg, Na okopih, Savinjsko nabrežje, Ulica XIV. divizije in Krekov trg.

V Celju je trenutno elektrificiranega nekaj več kot petina voznega parka pošte.

*foto: Pošta Slovenije