Preverite lastnike zemljišč v novi poslovni coni pri Žalcu: Kdo stoji za novim gospodarskim razcvetom?


Občina Žalec zaključuje ambiciozen projekt razširitve Poslovne cone Arnovski gozd, ki bo znatno povečal razpoložljivo površino za objekte poslovne in centralne dejavnosti.

S to razširitvijo je bilo ustvarjenih 15 novih urejenih parcel za gradnjo objektov poslovne narave, ob tem pa smo preverili katera podjetja so do sedaj že kupila zemljišča.

Poslovna cona Arnovski gozd, ki obsega več kot 80 hektarjev zazidljivih zemljišč, se uvršča med največje in najbolj privlačne poslovne lokacije v Sloveniji. Župan Občine Žalec, Janko Kos, je izrazil zadovoljstvo nad velikim interesom za to območje, ob tem pa je povedal, da bi lahko cona še naprej rasla, vendar trenutno prostorska stiska tega ne dopušča.

Projektna dela razširitve poslovne cone so se pričela pred dvema letoma in pol, gradnja pa bo končana do konca letošnjega leta. To bo omogočilo dodatnih 10 hektarjev zazidljivih površin, ki bodo zagotovili poslovanje za najmanj 15 novih gospodarskih subjektov.

Strateška lokacija neposredno ob avtocesti močno vpliva na dvig cen zemljišč, saj so se te na začetku gibale okoli 30 evrov na kvadratni meter, medtem ko danes dosegajo tudi 170 evrov. Kljub temu župan verjame, da bodo investitorji v roku treh let po zaključku gradnje uresničili kar 70 % načrtovanih projektov, čeprav obstaja možnost, da se bo kdo izmed lastnikov odločil za dezinvesticijo.

Interes za nakup zemljišč, ki so bila prvotno v lasti različnih fizičnih oseb, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter v manjšem delu tudi Občine Žalec, je bil izjemen. Večina zemljišč je že prodanih.

Nekatera podjetja so že v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj in nameravajo z gradnjo začeti še v letošnjem oziroma prihodnjem letu. Gre predvsem za podjetja, ki že poslujejo na območju žalske občine ali v njeni neposredni bližini in se ukvarjajo s predelovalno, gradbeno oziroma storitveno dejavnostjo.

Med podjetji, ki naj bi si zagotovila zemljišča v Poslovni coni Arnovski gozd III, so Aplast, Zagožen, Pirh, Henrikson, Termo Shop, Turistična agencija Palma, EHO Elektrika, Tegar, Spekter, Fideršek Euro Logistika, Nivo Eko, Kapital Investicije in še nekateri samostojni podjetniki.

Projekt, vreden skoraj 3 milijone evrov, je bil sofinanciran z več kot 1,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev, razliko pa je zagotovila Občina Žalec. S to investicijo se občina odpira novim priložnostim in kaže, da je pripravljena podpirati rast in razvoj gospodarstva na svojem območju.