Celjski dogovor o varstvu okolja

14. 04. 2014 06:47

Organizacije, ki onesnažujejo okolje v Celju, sicer rešujejo svojo ekološko problematiko, vendar prepočasi. Premalo truda vlagajo v uvajanje modernejših tehnologij, v vzdrževanje čistilnih naprav, redko spremljajo emisije in odpadne vode, da bi ugotovili učinkovitost naprav. Večina organizacij tudi nima svojih ekoloških služb.

Pri ocenjevanju kakovosti celjskega zraka v preteklem letu ugotavljajo, daje bila povprečna onesnaženost z žveplovim dioksidom nekoliko manjša kot leto poprej, kar gre gotovo na račun mile zime. Posamezne organizacije podpisnice družbenega dogovora pa tudi lani niso storile vsega, kar bi po dogovoru morale. To velja za Emo in njegovo čistilno napravo za fluor, pri čemer je skrajni rok konec leta. Cinkarna je opravila večino nalog iz sanacijskega programa. Do leta 1990 pa naj bi še zmanjšala količine SO2 v zraku in sicer na 210 kilogramov na uro, medtem ko so lanske emisije dosegle skoraj 300 kilogramov. Aero je lani zbral podatke o emisijah organskih topil iz svojih obratov, pri čemer podatki kažejo, da so te previsoke. V Železarni še vedno niso izpolnili naloge o sanaciji prekomernega onesnaževanja s prašnimi delci, Ljubečna pa je lani namestila čistilno napravo za čiščenje fluora iz dimnih plinov. Komunala Celje izboljšuje strukturo goriv v sistemu daljinske oskrbe s toploto, tako da je več ekološko primernejših.

Pri varstvu voda so se nekatere organizacije lotile izdelave sanacijskih programov za tehnološke, fekalne in meteorne odpadne vode. Med prvimi je Emo, Železarna pa mora program pripraviti do konca leta.

Cinkarna je zaključila nalogo čiščenja izcednih voda iz deponije, zgradila je napravo v obratu barijevega sulfida in uredila prvi del fekalne kanalizacije.

Aero se še vedno ni lotil izdelave katastra notranje kanalizacije po posameznih obratih z namenom ločevanja tehnoloških in ostalih voda, čeprav je bil rok za to nalogo že leta 1987. Tudi ni zmanjšal količine odpadnih vod iz Grafike.

Etol mora po odločbi inšpektorja prav tako pripraviti sanacijski program, Ingradov tozd IGM pa se še vedno ni priključil na mestno kanalizacijo. Tudi Petrol še ni v celoti izpolnil naloge o tesnjenju lovilnih bazenov  okrog rezervoarjev, da ne bi prišlo do izlitja bencina.

Novi tednik, 13. 4. 1989

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
168 queries in 1,235 seconds.