Zbor proizvajalcev je izglasoval združitev Kemične tovarne in Cinkarne, Lip in Tovarne pohištva ter preselitev nekaterih podjetij

22. 05. 2013 00:00

V torek, dne 19. t. m. se je sestal zbor proizvajalcev Mestnega ljudskega odbora ter sprejel po večurni razpravi soglasno naslednje sklepe:

Preselijo se: Avtoobnova v prostore Sodarne v Medlogu, ki se priključi k LIP, Tovarna tehtnic se preseli postopoma v bivšo Tekstilno tovarno. Združijo se Cinkarna in Kemična tovarna ter LIP in Tovarna pohištva.

Predlagali so Izvršnemu svetu LRS, da prenese pravice ustanovitelja za vsa podjetja iz Celja na Mestni ljudski odbor. Pričeli bodo postopno z gradnjo Tovarne za finomehanične proizvode, skladišče JLA pri Glaziji pa bodo adaptirali v Solo učencev v gospodarstvu.

Na tej seji so bili poleg izvoljenih članov Zbora proizvajalcev prisotni še delavski sveti Cinkarne in Kemične tovarne, ki so posebej glasovali o združitvi: Delavski svet Cinkarne je soglasno glasoval za združitev, delavski svet Kemične tovarne pa z večino.

Savinjski vestnik, 23. 5. 1953

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
154 queries in 3,937 seconds.