Bo kopičenje smeti okoli zabojnikov kmalu preteklost?


Nabito polni smetnjaki okoli katerih se nenadzorovano kopičijo novi in novi kupi odpadkov so problem, ki žal kazi veliko predelov mesta Celje.

Žarek upanja za rešitev te problematike je posijal na zadnji redni seji Mestnega sveta, ko je bilo naznanjeno, da bi lahko še letos nekateri predeli mesta dobili pametne ekološke otoke na katerih bi se zabojnike odpiralo s kartico, opremljeni pa bi bili tudi s sistemom, ki bi obvestil zbirni center, ko je zabojnik poln.

Celje že nekaj let pesti problematika (pre)polnih zabojnikov za odpadke, zaradi česar se ob njih posledično kopičijo velike količine smeti. Tudi na Celje.info že leto dni spremljamo eno izmed takšnih problematičnih lokacij, kjer pa v opazovanem obdobju žal ni prišlo do bistvenega izboljšanja situacije. Je pa nekaj upanja za rešitev problematike, ki pesti veliko lokacij po mestu, prišlo na zadnji 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje.

Še letos nekaj vzorčnih primerov avtomatiziranih ekoloških otokov

Na njej je namreč mestni svetnik in podžupan Vladimir Ljubek že za letos napovedal nekatere korenite spremebe.

Kot je namreč povedal so imeli na Mestni občini Celje na temo ureditve ekoloških otokov že nekaj sestankov, na katerih naj bi že dorekli smernice za ureditev problematike kopičenja odpadkov v določenih mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih.

Rešitev, ki naj bi jo dogovorili bo šla v smeri vzpostavitve pametnih ekoloških otokov. Že do jeseni naj bi se tako vzpostavilo nekaj vzorčnih pametnih ekoloških otokov, katerih zabojnike za odpadke bi se odpiralo s kartico, opremljeni pa bi bili tudi s sistemom, ki bi zbirnemu centru poslal opozorilo, ko je zabojnik poln. Sistem naj bi se nato postopoma širil še na ostale dele mesta.

Pri reševanju problematike se usklajujejo z upravniki večstanovanjskih stavb, podjetjem Simbio d.o.o., ki v Celju skrbi za odvoz odpadkov ter občani.

Kje bodo stali prvi pametni ekološki otoki zaenkrat še neznanka

pametni-smetnjakiZa dodatna pojasnila smo se obrnili na MO Celje od koder so nam sporočili, da zaenkrat še ne morejo dati informacije, kje naj bi najprej vzpostavili sodoben sistem avtomatskega obveščanja zbirnega centra, da so zabojniki polni, sistem odpiranja zabojnikov s kartico pa da je njihov dolgoročni cilj. Temu dodajajo, da kljub nujnosti čimprejšnje rešitve te problematike, odpravo vseh težav v enem letu vendarle še ni mogoče pričakovati.

“Dolgoročno rešitev vidimo tudi v postavitvi potopnih smetnjakov, kakršne smo lani namestili na Muzejskem trgu, letos pa jih želimo vgraditi na delu Gubčeve ulice, kjer tako kot za del Lilekove načrtujemo eksperimentalno ureditev,” pravijo na občini.

MO Celje je trenutno tudi v fazi načrtovanja lokacij za potopne smetnjake, ki bi pokrivali celotno območje starega mestnega jedra. Kjer pa teh ne bo mogoče umestiti, pa bodo postavili nadzemne zabojnike za komunalne odpadke, ki bodo prilagojeni urbani opremi starega mestnega jedra ter sosesk in bodo omogočali namestitev sistema odpiranja s kartico. Za stanovanjsko sosesko Pod gabri pa pripravljajo projekt ureditve obstoječih zbirnih mest, ki predvideva ograjevanje zabojnikov.

Sicer pa naj bi se ravno te dni predstavniki MO Celje odpravili v eno izmed italijanskih mest, kjer si bodo ogledali zabojnike opremljene s senzorji in magnetnimi karticami, skratka sodobnim sistemom, ki ga želi implementirati tudi mesto Celje.

B.S.