Bojan Šrot novinarjem razložil, zakaj občina Celje ni zaračunavala najemnine za stavbo na Prešernovi 19


Na tiskovni konferenci v Narodnem domu Celje, ki se je je udeležilo več kot ducat novinarjev, je župan Mestne občine Celje razložil vzroke za preteklo nezaračunavanje in sedanje zaračunavanje najemnine za stavbo na Prešernovi 19 v Celju. V tej stavbi imata prostore medijska hiša Novi tednik in Radio Celje.

Župan Bojan Šrot je pojasnil, da Mestna občina Celje najemnin v preteklosti ni zaračunavala zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih razmer, ki pa so jih uredili konec leta 2009. V sled tega so najemnino, skladno z občinskim pravilnikom, pričeli zaračunavati z letom 2010. Cena kvadratnega metra omenjene nepremičnine znaša 5,33€, oz. 2.500€ mesečno. Medijska hiša Novi tednik in Radio Celje se je v te prostore vselila leta 1978. Vodi jo županov brat Srečko Šrot, ki je eden od akterjev v postopku preverjanja suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja, saj naj bi mu občina omogočila neplačevanja najemnine.

Lastništvo stavbe je bilo v preteklosti nejasno, po besedah Bojana Šrota se je leta 1993 izkazalo, da je lastništvo pripadalo ministrstvu za obrambo. Po nastopu prvega županskega mandata je dal jasno nalogo tedanji vodji premoženjsko pravne službe na občini Darji Pavlina, naj prične urejati lastniške razmere za nepremičnine, ki so last celjske občine, vendar do danes še zadeve niso popolnoma urejene.

Na konferenci je župan omenil tudi listino, pred tridesetimi leti podpisano s strani takratnega Izvršnega sveta celjske občine in Komande vojnega okroga Celje, v kateri je pogodba o menjavi stavbe na Prešernovi 19, ki jo je nekdanja Jugoslovanska armada dobila v zameno za deset stanovanj na Pucovi ulici. Žal te listine celjska občina nima. Z lastništvom stavbe so hoteli razčistiti leta 1999, ko so izpostavi ministrstva za obrambo poslali osnutek pogodbe  za uveljavitev lastništva, pa niso dobili nobenega odgovora s strani izpostave. Poskusili so tudi šest let kasneje, ko so osnutek poslali na Ministrstvo za obrambo, a so tudi v tem primeru ostali brez podpisa pogodbe in brez pojasnil. Odziv ministrstva je prišel leta 2008, nato so se stvari počasi uredile in celjska občina je postala lastnica dveh nadstropij na Prešernovi 19.

Kaj o vsem skupaj pravi župan Mestne občine Celje si oglejte v spodnjem video prispevku:

eH