Celje – po številu prebivalcev tretje največje mesto v Sloveniji, po onesnaženosti pa krepko na prvem mestu.


Civilne iniciative Celja že vrsto let opozarjajo pristojne , da je onesnaženo okolje v Celju vzrok za do 30% povečano smrtnost zaradi raka od povprečja v Sloveniji. Za slednje se krivda v prvi vrsti pripisuje največji onesnaževalki Celjske kotline, Cinkarni Celje. V Celju je večina emisij prašnih delcev prav iz te industrije in ti delci so kontaminirani z vsemi polutanti, saj samo Cinkarna Celje emitira 51,7 ton kontaminiranega praha na leto, ki zelo ogroža zdravje ljudi. Z evropskim denarjem na novo zgrajena sežigalnica za 20 000 ton komunalnih odpadkov in 5000 ton blata iz čistilne naprave so dodatni viri onesnaževanja okolja. Civilne iniciative Celja opozarjajo tudi na center za mehansko biološko ravnanje s komunalnimi odpadki, ki zaradi slabe izvedbe del in nenehnih okvar z odloženimi smetmi dodatno ogrožajo zdravje ljudi v okolici. Manj kot 20% recikliranih komunalnih  odpadkov potrjujejo foto dokumenti, ki dokazujejo, da celo najenostavneje reciklirane surovine zakopavajo v tem »sodobnem« centru za ravnanje z odpadki.

Zastrupljen zrak s kadmijem, metanom, dušikovimi oksidi, ozonom idr., visoko kontaminirana zemlja s kadmijem in ostalimi strupi, kontaminirana podtalnica s kloridi, onesnaženi podzemni viri pitne vode z nitrati in atrazinom ter skrajno podcenjevalen odnos do problemov okolja lokalne oblasti (zanikanje znanstveno dokazanih analiz in  strokovnih  mnenj) Civilne iniciative Celje navdaja s hudo zaskrbljenostjo. Zaradi kapitalskih interesov in barbarskega odnosa do narave so po njihovem mnenju dovolili navoz več tisoč ton visoko kontaminirane zemlje na travnik zraven  hiš v Bukovžlaku. S tem kriminalnim dejanjem so seznanili tudi komisarja dr. Potočnika, ker po njihovih besedah v Sloveniji niso sposobni rešiti problema, ki so ga z  znanstveno analizo tudi dokazali. Denar za slednjo so krili sami.

Sredi decembra so Inštitutu za varovanje zdravja RS poslali prošnjo za preučitev umika pozitivnega mnenja iz leta 2007 k soglasju Ministrstva za zdravje o Celoviti presoji vplivov na okolje, pripravljeno s strani Envita d.o.o., za legaliziranje nelegalnih posegov v okolje kemijske tovarne Cinkarna Celje, da bi s tem seznanili Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo v presojo dobilo odlok Lokacijski načrt Cinkarna z vsemi pripombami.

Inštitut za varovanje zdravja je v odgovor na prošnjo predlagal, da na osnovi novih podatkov izdelovalec PVO opravi revizijo starega dokumenta ob upoštevanju novih relevantnih dejstev.

Civilne iniciative Celja poudarjajo, da njihov namen ni strašiti ljudi, opozoriti jih želijo, da pri več kot 2mg/kg kadmija v zemlji (po njihovih raziskavah je to povsod v Celju) naj ne gojijo povrtnine in naj ne ogrožajo zdravja svojih otrok in vnukov. Poudarjajo, da ni »varnega« odmerka kadmija za otroško telo.

O problematiki so seznanjeni tudi v Mestni občini Celje, kjer se po njihovih besedah problemov in bremen preteklosti zavedajo, zato si prizadevajo zadeve sanirati. Marko Zidanšek, podžupan Mestne občine Celje, od civilne iniciative pričakuje predvsem več konstruktivnega sodelovanja pri reševanju okoljskih vprašanj in ne le napadov “ekoteroristov”, ki po njegovem mnenju prizadevanj Mestne občine Celje pri reševanju problematike ne prepoznajo. Več o tem lahko preberete na straneh Alpe Adria Green.

Zaskrbljenost nad onesnaženostjo zraka v Celju je konec januarja letos izpostavila tudi varuhinja človekovih pravic, Zdenka Čebašek Travnik, ki je ob takratnem obisku v knežjem mestu od civilne iniciative prejela najnovejša odkritja in dokumente. “Prav ti podatki so tisto, kar me najbolj skrbi za celjsko občino in njene prebivalce. Dejansko je Celje precej onesnaženo in stvari ne gredo na boljše, ampak na slabše,” je menila Čebašek-Travnikova za eko.dnevnik.si.

Na spletnih straneh Cinkarne Celje zatrjujejo, da se vpliva človeka na okolje še kako zavedajo. S stalnimi vlaganji skrbijo za posodabljanje tehnoloških postopkov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in s tem zmanjšujejo vplive na okolje na možni minimum. Skrbijo tudi za zagotavljanje pogojev zdravega in varnega dela zaposlenih ter za njihovo nenehno izobraževanje.

E.H.